Projekti

Projekt CEEGS

Projekt CEEGS (CO2 based electrothermal energy and geological storage system / Novi sustav za elektrotermalnu energiju i geološko skladištenje temeljen na CO2) je trogodišnji projekt kojeg financira Obzor Europa (Horizon Europe), a koji će razviti međusektorsku tehnologiju za energetsku tranziciju, kombinirajući sustav za pohranu obnovljive energije temeljen na transkritičnom ciklusu CO2, pohranu CO2 u geološkim formacijama i ekstrakciju geotermalne topline. To je vrlo učinkovit, isplativ i nadogradiv (od malih do velikih) koncept za skladištenje obnovljive energije velikog kapaciteta.

Projekt CRM-geothermal

Projekt CRM-geothermal financira Obzor Europa (Horizon Europe), a bavi se razvijanjem inovativno tehnološkog rješenja koje kombinira ekstrakciju kritičnih mineralnih sirovina i energije iz geotermalnih tekućina.

Energetska i digitalna tranzicija zahtijevaju veliku količinu mineralnih sirovina, od kojih neke Europska unija smatra “kritičnim”. Ove kritične mineralne sirovine (CRM) pretežno se uvoze iz neeuropskih zemalja u kojima su ekološki i etički standardi manje strogi nego u EU. Međutim, EU ima na raspolaganju uglavnom neiskorištene resurse u geotermalnim tekućinama, od kojih neke sadrže značajne količine CRM-a.

Projekt ROBOMINERS

Projekt ROBOMINERS financira program OBZOR 2020 Europske zajednice za istraživanje i inovacije, s ciljem olakšavanja pristupa Europskoj zajednici mineralnim sirovinama. Osnovna ideja projekta je razvoj modularnog robotskog rudara sposobnog za preoblikovanje prema određenim uvjetima.

Inovativnim pristupom proizveo bi se novi ekosustav rudarenja s novim idejama iz drugih sektora, poglavito uključivanjem robotičkih ideja. Korištenje robotskih rudara bilo bi posebice važno pri eksploataciji malih i nepristupačnih ležišta mineralnih sirovina.

Pod ovim se podrazumijevaju napušteni ili poplavljeni već postojeći rudarski objekti, kao i već istražena mjesta ranije označena ekonomski neisplativim zbog nedovoljne veličine ili nedostupnosti.

Projekt ENGIE

Projekt ENGIE provodi se pod vodstvom European Federation of Geologists (EFG), a podržan je od strane Raw Materials Community Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology (EIT RawMaterials)).

Cilj projekta je stvaranje interesa kod djevojaka u dobi od 13 do 18 godina za studiranjem geoznanstvenih i srodnih inženjerskih disciplina, čime bi došlo do ravnoteže spolova u ovim poljima znanosti.

Projekt je zapoleo u siječnju 2020. godine i trajat će tri godine, a uključuje niz aktivnosti uglavnom usmjerenih na popularizaciju geoznanosti; predavanja, radionice, edukacijske radionice za nastavnike…

Projekt REFLECT

Redefiniranje svojstava geotermalnih fluida u ekstremnim uvjetima sa ciljem optimizacije budućeg korištenja geotermalne energije. Učinkovitost korištenja geotermalne energije zavisi od ponašanja fluida koji prenose toplinu između geosfere i projektiranih komponenata elektrane. Projekt REFLECT ima za cilj predvidjeti i izbjeći probleme vezane uz kemizam fluida.

Fizička i kemijska svojstva fluida često su loše definirana jer je, unatoč velikom tehnološkom napretku, i dalje teško provesti uzorkovanja i in situ mjerenja u ekstremnim uvjetima.

Projekt CROWDTHERMAL

Projekt CROWDTHERMAL ima za cilj osnačiti europsku javnost da izravno sudjeluje u razvoju geotermalnih projekata uz pomoć alternativnih shema financiranja (engl. crowdfunding – grupno financiranje) i alata za socijalno angažiranje.

Kako bi se taj cilj postigao, projekt će prvo povečati transparentnost geotermalnih projekata i tehnologija stvaranjem poveznice jedan na jedan između geotermalnih aktera i javnosti kako bi se mogla dobiti socijalna licenca za djelovanje (engl. Social Licence to Operate – SLO).

Projekt INFACT

Istraživanje mineralnih resursa zahtijeva inovacije koje mijenjaju geološke ciljeve istraživanja, prirodne lokalitete koja su oduhvaćena ili načn na koji se istražuju. Unatoč bogatoj povijesti rudarstva i preostalog bogatstva mineralnih sirovina, trenutni uvjeti unutar EU predstavljaju niz društvenih, političkih, zakonodavnih, troškovnih, tehničkih i fizičkih prepreka istraživanju mineralnih sirovina: prepreke koje treba prevladati inovacijama, dijalozima i reformama.

Projekt KINDRA

Znanje i istračivanja podzemnih voda u Europskoj uniji često su raspršeni i nisu standardizirani. Cilj projekta KINDRA je provesti procjenu razine stručnog i znanstvenog znanja na nivou EU.

Projekt INTRAW

Projekt INTRAW dio je Obzor 2020 programa Europske komisije s ciljem poticanja međunarodne suradnje u sektoru neenergetskih mineralnih sirovina (raw materials). Projekt je započeo s radom u veljači 2015 godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt INTRAW planira i otvara nove oblike suradnje u sektoru neenergetskih sirovina između zemalja članica EU-a i ostalih tehnološki naprednih zemalja , kao što su Australija, Kanada, Japan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države