Projekt INFACT

Projekt INFACT

www.infactproject.eu

1) INFACT – facts in brief

2) INFACT – Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Techologies (English version)

3) INFACT – Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Techologies (Spanish version)

4) INFACT – Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Techologies (Finnish version)

5) INFACT Project Newsletter #01

6) INFACT Pressrelease (Jul 2018)

7) INFACT Campaign (Aug 2018)

8) INFACT Brochure 2020

9) INFACT Brochure ERS 

10) INFACT Media Kit (Aug 2019)

11) INFACT Pressrelease (Nov 2019)

12) INFACT Smart Exploration PR (Feb 2020)

 

OPIS PROJEKTA INFACT

Istraživanje mineralnih resursa zahtijeva inovacije koje mijenjaju geološke ciljeve istraživanja, prirodne lokalitete koja su oduhvaćena ili način na koji se istražuju. Unatoč bogatoj povijesti rudarstva i preostalog bogatstva mineralnih sirovina, trenutni uvjeti unutar EU predstavljaju niz društvenih, političkih, zakonodavnih, troškovnih, tehničkih i fizičkih prepreka istraživanju mineralnih sirovina: prepreke koje treba prevladati inovacijama, dijalozima i reformama.

Inovativni, neinvazivni i potpuno prihvatljivi istraživački projekt (INFACT) ujedinje dionike buduće europske sigurnosti opskrbe mineralnim sirovina u svom konzorciju i aktivnostima. Putem učinkovitog angažmana civilnog društva, države, istraživanja i industrije, projekt će se usredotočiti na svaku od ovih prepreka.

Surađivat će s poboljšanim sustavima i inovativnim tehnologijama koje su prihvatljive društvu te osnažuju i opremaju industriju istraživanja, otključavajući nerealizirani potencijal u novim i zrelim područjima. Projekt će razviti inovativne geofizičke i daljinske tehnologije istraživanja (manje invazivne od klasičnih metoda istraživanja) koje obećavaju prodrijeti u nove dubine, postići nove osjetljivosti i riješiti nove parametre.

Projekt će također postaviti EU-u kao lidera na svjetskoj sceni uspostavljanjem trajne infrastrukture koja će potaknuti inovacije u sljedećoj generaciji istraživačkih alata: alata koji su ekonomični, dizajnirani za uvjete EU-e i strategiju sirovina, te visoko učinkovite u smislu utjecaja na okoliš, društvene prihvatljivosti i tehničke izvedbe.

 

INFACT se sastoji od sljedećih glavnih komponenti:

01) Razvoj i ispitivanje inovativnih, neinvazivnih istraživačkih tehnologija;

02) Osnivanje tri referentna mjesta za tehnologiju istraživanja na jugu, središtu i sjeveru Europe;

03) Angažman dionika, obrazovanje i reforma politike.

Ove se aktivnosti kombiniraju kako bi se doprijelo do glavnih područja u kojima EU-a ima snagu utjecati na promjenu u sigurnosti opskrbe mineralnim sirovinama.

Kratki pregled činjenica o projektu INFACT.

 

PRISTUP U OKVIRU PROJEKTA INFACT

Uspostava referentnih područja u EU

Jedan od osnovnih dijelova projekta je uspostavljanje stalnih tehničkih infrastrukturnih jedinica, nazvanih referentnim regijama, koje će osigurati uvjete relevantne za industriju, a predstavljat će niz društvenih, fizičkih i tehničkih izazova u EU u kontekstu istraživanja kao i pristupa različitim (prostornim) podacima. Dosadašnja dostupnost referentnih područja u EU za pomoć u razvoju nove generacije istraživačkih alata smatra se neadekvatnom.

U referentnim regijama, koje su obilježene aktivnim ili povijesnim rudarskim aktivnostima usmjerenim na industriju i metale visoke tehnologije, istraživači će testirati i uspostaviti mjerila za neinvazivne metode istraživanja. To će biti praćeno aktivnostima koje uključuju nadležna tijela, kao i lokalne uprave i zajednice.

Postojat će tri referentna područja EU (slika 1.):

Sjever

Sakatti je ležište bakar-nikal-platina grupe elemenata koje se nalazi, na sjeveru Finske, oko 150 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga. U posjedu je Anglo American-a.

Centar

Ova referentna regija nalazi se oko malog grada Geyera u Rudnoj gori (Erzgebirge), smještenom oko 110 kilometara južno od Leipziga, istočnog dijela Njemačke, s dugom poviješću rudarstva. Regija je poznata po svojim ležištima kositra, cinka, volframa, molibdena, bakra, željeza, srebra i indijuma.

Jug

Ova referentna regija obuhvaća dva eksploatacijska polja u iberijskom pirijskom pojasu, oba u Andaluziji, južnoj Španjolskoj:

Cobre Las Cruces je površinski kop bakra i pogon na licu mjesta u Gereni, 20 kilometara sjeverozapadno od Seville. Njime upravlja First Quantum Minerals.

Minas de Ríotinto je poznati antički polimetalni površinski kop smješten u pokrajini Huelva, 65 kilometara sjeverozapadno od Seville. Njime upravlja Atalaya Mining.