Publikacije

Geologia Croatica

Znanstveni časopis Geologia Croatica, glasilo Hrvatskoga geološkog instituta i Hrvatskoga geološkog društva, objavljuje međunarodno recenzirane radove iz svih područja geoznanosti.

Časopis izlazi tri puta godišnje na engleskom jeziku, referiran je u petnaestak međunarodnih bibliografskih baza, a razmjenjuje se s tristotinjak međunarodnih institucija.

Više podataka, uključujući Upute za autore i pretraživanje svih radova objavljenih od 1993. godine, možete naći na mrežnim stranicama časopisa: www.geologia-croatica.hr.

Na mrežnim stranicama možete i besplatno pristupiti cjelovitim člancima u pdf formatu od 1992. godine.

Kratka povijest časopisa Geologia Croatica

Časopis Geologica Croatica izlazi od 1911. godine, a izdavač je bilo Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju na inicijativu Dragutina Gorjanovića Krambergera. Prvo izlazi pod nazivom Vijesti geološkog povjerenstva (1911. – 1916.), zatim Vijesti geološkog zavoda (1925. – 1929.), Vjestnik Hrvatskog državnog geološkog zavoda i Hrvatskog državnog geoložkog muzeja (1942. – 1944.), Geološki vjesnik (1947. – 1991.), da bi od 1992. godine do danas kontinuirano izlazio pod nazivom Geologia Croatica.