O nama

Hrvatsko geološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geologe, te osobe koje se zanimaju za geologiju, kao i institucije iz područja geoloških znanosti.

Cilj i svrha djelovanja društva je promicanje djelatnosti geologa i razvoj geologije kao znanstvenog područja. Osobiti zadaci društva su unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u geološkoj struci, razvijanje geologije, širenje geološkog znanja te stručno i znanstveno usavršavanje članova.

Rad društva ogleda se u organizaciji i održavanju javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, tribina, objavljivanje znanstvenih radova članova društva kako u domaćoj tako i u inozemnoj literaturi.

U skladu s navedenim ciljevima Društvo:

 • organizira stručni rad i geološka znanstvena istraživanja;
 • organizira i okuplja one koji se bave problemima na području geologije i srodnih znanosti;
 • podiže stručnu razinu članova te potiče njihov znanstveni rad i brine se o trajnom obrazovanju geologa;
 • u svojim povremenim i trajnim izdanjima tiska stručna i znanstvena djela s područja geologije;
 • organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka;
 • prati razvoj i položaj geologije u obrazovanju;
 • održava veze i surađuje sa srodnim društvima;
 • zalaže se za otvorenost stručnog i znanstvenog rada;
 • organizira stručne sastanke, skupove, kongrese i stručna putovanja;
 • popularizira geologiju;
 • predlaže osobe, ustanove i znanstvena djela za javna priznanja;
 • razvija profesionalnu odgovornost i etiku u geološkoj struci.

UPRAVNI ODBOR
Dr. sc. Slobodan Miko – predsjednik (HGI)
smiko@hgi-cgs.hr
Dr. sc. Ana Majstorović Bušić – potpredsjednica (INA)
Ana.MajstorovicBusic@ina.hr

Dr. sc. Nikolina Ilijanić – tajnica (HGI)
nikolina.ilijanic@hgi-cgs.hr

Dr. sc. Kristina Novak Zelenika – članica (AZU)
Ivan Kosović, dipl. ing. geol. – član (HGI)
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić – članica (RGNF)
Dr. sc. Ivica Pavičić – član (RGNF)
Doc. dr. sc. Andrea Čobić – članica (PMF)
Doc. dr. sc. Karmen Fio Firi- članica (PMF)
Bruno Aljinović, mag. geol. – član (HPM)

Jan Risek – predstavnik studenata u statusu promatrača (PMF)

NADZORNI ODBOR
Akademik prof. dr. sc. Goran Durn – predsjednik (RGNF)
Josip Bubnić, dipl. ing. geol. – član (MOL Group Exploration SVP)
Dr. sc. Renata Brezinščak – članica (HPM)
Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse – zamjenica člana (HGI)
Zrinka Grganić Vrdoljak, dipl. ing. geol. – zamjenica člana (Klesarstvo Suhozid d.o.o.)

SUD ČASTI
Dr. sc. Koraljka Bakrač – predsjednica (HGI)
Prof. dr. sc. Darko Tibljaš – član (PMF)
Prof. dr. sc. Sanja Kapelj – članica (GFV)
Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović – zamjenik člana (RGNF)
Augustin Krešić, dipl. ing. geol. – zamjenik člana (INA)

LIKVIDATOR DRUŠTVA
Dr. sc. Marija Bošnjak, HPM