Poveznice

GEOLOŠKE INSTITUCIJE

– Hrvatski geološki institut / Croatian Geological Survey – www.hgi-cgs.hr
– Hrvatski prirodoslovni muzej / Croatian Natural History Museum – www.hpm.hr
– INA Industrija nafte d.d. – www.ina.hr
– Prirodoslovno-matematički fakultet / Faculty of Science – www.pmf.unizg.hr
– Rudarsko-geološko-naftni fakultet / Faculty of Mining, Geology and Petrouleum Engineering – www.rgn.hr
 
SRODNE HRVATSKE STRUKOVNE UDRUGE

– Hrvatsko prirodoslovno društvo– www.hpd.hr
– Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa (HUNIG) – www.hunig.hr
– Hrvatsko kartografsko društvo – www.kartografija.hr
– Hrvatsko geografsko društvo – www.hagede.hr
– Hrvatsko biološko društvo 1885 – www.hbd1885.hr
– Hrvatsko ekološko društvo – www.ekolosko-drustvo.hr
– Hrvatski speleološki savez – www.speleo.hr
 
MEĐUNARODNE STRUKOVNE UDRUGE

– Association of European Geological Societies (AEGS) – www.aegs.it
– Association internationale pour l’etude des argiles (International association for the study of clays) (AIPEA) – www.aipea.org
– European Federation of Geologists (EFG) – eurogeologists.eu
– European Mineralogical Union (EMU) – eurominunion.org
– Hrvatsko rudarsko geološko društvo Mostar
– International Association of Hydrogeologists (IAH) – www.iah.org
– International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG) – www.iaeg.info
– International Association of Sedimentologists – https://sedimentologists.org/
– International Mineralogical Association (IMA) – www.ima-mineralogy.org
– International Union of Geological Sciences (IUGS) – www.iugs.org
– Mađarsko geološko društvo – www.foldtan.hu
– Slovensko geološko društvo – sites.google.com/a/geo.ntf.uni-lj.si/sgd/
– Srpsko geološko društvo – www.sgd.rs
– The European Association for the Conservation of the Geological Heritage (ProGEO) – www.progeo.se
– Udruženje geologa Bosne i Hercegovine – www.geologija.ba
 
VAŽNE INSTITUCIJE
– Agencija za ugljikovodike, MINGOR – AZU
– Agencija za znanost i visoko obrazovanje – AZVO
– Državni hidrometeorološki zavod – DHMZ 
– Fondovi Europske unije – FONDOVI EU
– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU
– Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
– Hrvatska zaklada za znanost – HRZZ
– Hrvatske vode – HV
– Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH – MZO
– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH – MINGOR
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH – MPGI
– Ministarstvo kulture i medija RH – MIN-KULTURE
– Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj – NVZVOTR
– Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR – HAOP
– Sveučilište u Zagrebu – UNIZG
– Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu – SRCE
– Agencija za mobilnost i programe EU – Mobilnost.hr
– Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Registar udruga – Registar udruga RH
– Ministarstvo financija RH, Registar neprofitnih organizacija – RNO
 
ZANIMLJIVE MREŽNE STRANICE
 
– Geoportal
– Znanost.com
– Biologija.com
– Geografija.hr
– Sstratigraphy.org
– Geology.com – Sciencedaily.com
– Google earth
– Discovery.com/
 
ZAKONI I PRAVILNICI
– Zakon o geološkim istraživanjima (Sl. list br. 34/86 → NN 53/91)
– Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
– Zakon o rudarstvu (NN 56/2013, 14/2014, 98/2019, 83/2023)
– Zakon o udrugama (NN 74/2014, 70/1798/19, 151/22
– Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
– Zakon o vodama (NN 66/2019, 84/2021, 47/2023)
– Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018)
– Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/2019)
– Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/22)
– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 56/2022)
– Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
– Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN 14/88, 82/95)
– Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 138/22)
– Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (NN 142/13)
– Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 138/22)
– Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina (NN 128/22)
 
Hrvatski geoparkovi/Croatian Geo Parks

– Papuk
– Viški arhipelag
 
Hrvatski nacionalni parkovi/Croatian National Parks

– Brijuni

– Kornati
– Krka
– Mljet
– Paklenica
– Plitvička jezera
– Risnjak
– Sjeverni Velebit
 
Hrvatski parkovi prirode/Croatian Nature Parks

– 
Biokovo
 Kopački rit
– Lonjsko polje
– Dinara
– Medvednica
– Papuk
– Telaščica
– Velebit
– Vransko jezero
– Učka
– Žumberak – Samoborsko gorje