O nama

Hrvatsko geološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geologe, te osobe koje se zanimaju za geologiju, kao i institucije iz područja geoloških znanosti.

Cilj i svrha djelovanja društva je promicanje djelatnosti geologa i razvoj geologije kao znanstvenog područja. Osobiti zadaci društva su unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u geološkoj struci, razvijanje geologije, širenje geološkog znanja te stručno i znanstveno usavršavanje članova.

Rad društva ogleda se u organizaciji i održavanju javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, tribina, objavljivanje znanstvenih radova članova društva kako u domaćoj tako i u inozemnoj literaturi.

U skladu s navedenim ciljevima Društvo:

 • organizira stručni rad i geološka znanstvena istraživanja;
 • organizira i okuplja one koji se bave problemima na području geologije i srodnih znanosti;
 • podiže stručnu razinu članova te potiče njihov znanstveni rad i brine se o trajnom obrazovanju geologa;
 • u svojim povremenim i trajnim izdanjima tiska stručna i znanstvena djela s područja geologije;
 • organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka;
 • prati razvoj i položaj geologije u obrazovanju;
 • održava veze i surađuje sa srodnim društvima;
 • zalaže se za otvorenost stručnog i znanstvenog rada;
 • organizira stručne sastanke, skupove, kongrese i stručna putovanja;
 • popularizira geologiju;
 • predlaže osobe, ustanove i znanstvena djela za javna priznanja;
 • razvija profesionalnu odgovornost i etiku u geološkoj struci.

UPRAVNI ODBOR
Dr. sc. Alan Vranjković – predsjednik (INA)
alan.vranjkovic@ina.hr
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić – potpredsjednica (RGNF)
marta.mileusnic@rgn.unizg.hr

Ines Vlahov, dipl. ing. geol. – tajnica (INA)
ines.vlahov@ina.hr

Dr. sc. Kristina Novak Zelenika – članica (AZU)
Dr. sc. Nikolina Ilijanić – članica (HGI)
Dr. sc. Igor Karlović – član (HGI)
Izv. prof. dr. sc. Hana Fajković – članica (PMF)
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga – član (PMF)
Dr. sc. Ivica Pavičić – član (RGNF)
Bruno Aljinović, mag. geol. – član (HPM)

Jan Risek – predstavnik studenata u statusu promatrača (PMF)

NADZORNI ODBOR
Prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović – predsjednica (PMF)
Dr. sc. Tvrtko Korbar – član (HGI)
Dr. sc. Renata Brezinščak – članica (HPM)
Goran Jović, dipl. ing. – zamjenik člana (INA)
Tatjana Durn, dipl. ing. – zamjenica člana (AZU)

SUD ČASTI
Izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić – predsjednk (RGNF)
Prof. dr. sc. Marijan Kovačić – član (PMF)
Dr. sc. Damir Slovenec – član (HGI)
Dr. sc. Ana Majstorović Bušić- zamjenica člana (INA)
Žejlka Sladović, dipl. ing. – zamjenica člana (GEODA)

LIKVIDATOR DRUŠTVA
Dr. sc. Marija Bošnjak, HPM