Publikacije

Vijesti Hrvatskoga geološkog društva (HGD-a)

Časopis Društva Vijesti Hrvatskoga geološkog društva (HGD-a) od 1975. godine izlazi dva puta godišnje na hrvatskome jeziku. Vijesti su informativno glasilo Društva, a autori priloga su najčešće članovi HGD-a.

U Vijestima objavljujemo informacije o aktivnostima Društva tijekom prethodnog razdoblja, aktivnostima pojedinih članova društva, aktualnosti vezane uz geologiju, osvrte na geološke skupove, izložbe, ekskurzije i druge događaje, zatim popularne članke, osvrte na nove knjige te sažetke magistarskih radova i doktorskih disertacija geološkog sadržaja.

Vijesti se dostavljaju besplatno svim članovima Društva, a od 2013. godine dostupne su i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Društva. Prilozi se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku, kontinuirano tijekom tekuće godine. Priloge možete dostaviti glavnoj urednici i tehničkoj urednici elektroničkom poštom ili osobno. Za detaljnije upute vezane uz oblikovanje i slanje priloga molimo kontaktirajte urednike.

ISSN 1848-9907

UREDNIŠTVO VIJESTI HGD-a

Glavna urednica:

Dr. sc. Morana Hernitz Kučenjak, INA – Industrija nafte, d.d., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb

e-mail: morana.hernitz-kucenjak@ina.hr

Tehnička urednica:

Ana Kamenski, mag. geol., Hrvatski geološki institut, Sachsova 2, 10000 Zagreb

e-mail: akamenski@hgi-cgs.hr

Uredništvo:

Dr. sc. Sanja Bernat Gazibara, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Iva Olić, mag. geol., Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

Katarina Krizmanić, dipl. ing., Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, 10000 Zagreb

Dr. sc. Ana Majstorović Bušić, dipl. ing., INA – Industrija nafte, d.d., A. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb

Clea Tunjić, studentica RGNF

HGD Vijesti