Robominers

Projekt ROBOMINERS

Projekt ROBOMINERS ( (https://robominers.eu/) financira program OBZOR 2020 Europske zajednice za istraživanje i inovacije, s ciljem olakšavanja pristupa Europskoj zajednici mineralnim sirovinama. Osnovna ideja projekta je razvoj modularnog robotskog rudara sposobnog za preoblikovanje prema određenim uvjetima. Inovativnim pristupom proizveo bi se novi ekosustav rudarenja s novim idejama iz drugih sektora, poglavito uključivanjem robotičkih ideja. Korištenje robotskih rudara bilo bi posebice važno pri eksploataciji malih i nepristupačnih ležišta mineralnih sirovina. Pod ovim se podrazumijevaju napušteni ili poplavljeni već postojeći rudarski objekti, kao i već istražena mjesta ranije označena ekonomski neisplativim zbog nedovoljne veličine ili nedostupnosti.

Projekt će biti financiran 48 mjeseci s početkom 14. lipnja 2019. i postavljen je kao dugoročni strateški cilj kojim bi se omogućio pristup mineralnim sirovinama (osobito onima koje spadaju u kategoriju strateških i kritičnih sirovina) državama članicama Europske zajednice kako bi se smanjila ovisnost o uvezenim sirovinama.

ROBOMINERS okuplja 14 partnera iz 11 država s iskustvom u automatizaciji; robotici; biorobotici; senzornim sustavima; računalnim znanostima; razvoju, proizvodnji i menadžmentu industrijskih sustava; mehatronici; geološkom kartiranju; GIS servisima; mineralnim sirovinama; razvoju rudnih ležišta; rudarenju i obradi sirovine; metalurgiji; recikliranju; utjecajima na okoliš; izradi studija o očuvanu okoliša; ekološkoj i cirkularnoj ekonomiji.

U vrijeme trajanja projekta konzorcij namjerava ispuniti sljedeće ciljeve:

Konstruirati potpuno funkcionalni prototip robotskog rudara prateći ekološki prihvatljivi dizajn koji će biti u mogućnosti navoditi i obavljati selektivno rudarenje u potopljenim podzemnim okolišima
Dizajnirati rudarski ekosustav predvidive budućnosti putem simulacija, modeliranja i izradom virtualnog prototipa
Procijeniti sve ključne čimbenike robotskog rudara na razinu 4 tehničke sposobnosti (Technology readiness levele 4)
Koristiti prototipove za proučavanje i unaprjeđenje budućih izazova istraživanja uzevši u obzir sposobnost rasta, otpornost, mogućnost preoblikovanja, mogućnost automatskog popravka, skupno djelovanje, djelovanje u teški uvjetima, selektivno rudarenje, metode proizvodnje i sveukupni utjecaj rudarenja na ekosustav.
EFG, kao jedan od partnera, uključila je svoje članice u projekt, a među njima i Hrvatsko geološko društvo (HGD), kao povezane treće strane. Uloga HGD-a je sudjelovati u prikupljanju podataka i informacija o mogućim lokacijama gdje bi se mogla provoditi testna rudarenja prototipom robotskog rudara. Do sada su aktivnosti HGD-a podrazumijevale obavještavanje o projektu, te prikupljanjem informacija o mogućim lokacijama za testiranje robotskog rudara na području Republike Hrvatske.
Koordinator za projekt ROBOMINERS ispred Hrvatskog geološkog društva je dr.sc. Duje Smirčić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Za dodatne informacije o projektu možete se obratiti na dsmircic@rgn.hr

Poveznica na kojima možete saznati više o projektu:

Home


https://www.linkedin.com/company/robominers

https://www.facebook.com/Robominers-1907805085986276/
https://www.instagram.com/robominersproject/

Pod ovim se podrazumijevaju napušteni ili poplavljeni već postojeći rudarski objekti, kao i već istražena mjesta ranije označena ekonomski neisplativim zbog nedovoljne veličine ili nedostupnosti.