HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za zaštitu geološke baštine
Studentski odsjek

 

Hrvatsko geološko društvo


Hrvatsko geološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geologe, te osobe koje se zanimaju za geologiju, kao i institucije iz područja geoloških znanosti.

Cilj i svrha djelovanja društva je promicanje djelatnosti geologa i razvoj geologije kao znanstvenog područja. Osobiti zadaci društva su unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u geološkoj struci, razvijanje geologije, širenje geološkog znanja te stručno i znanstveno usavršavanje članova.

Rad društva ogleda se u organizaciji i održavanju javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, tribina, objavljivanje znanstvenih radova članova društva kako u domaćoj tako i u inozemnoj literaturi.
HGD - novostiZnačajno otkriće

15.09.2016.

Značajno otkriće – u Austriji pronađene 2,5 metra dugačke kljove mamuta iz pleistocena.

Ekipa bečkog Prirodoslovnog muzeja, pod vodstom dr. sc. Olega Mandića, iskopala je kod Mistelbacha u Donjoj Austriji u suradnji s Austrijskim geološkim institutom odlično sačuvane ostatke mamuta. Lokalitet je nađen u sklopu detaljnog geološkog kartiranja trase budućeg autoputa Beč-Prag. Iskopavanje je značajno podržala firma Asfinag, koja vodi građevinske radove na toj trasi, ustupanjem svoje mehanizacije. Ekipa na terenu je uključila geologe, paleontologe, preparatore, studente, ukupno sedmoro ljudi. 

Nakon prospekcije terena odmah je započeto s iskopavanjem. Nađene su dvije 2,5 m dugačke kljove i 5 kralježaka, koji su najvjerojatnije pripadali istoj jedinki mamuta. Nalazi su stabilizirani gipsanim zavojem, oprezno izvađeni iz sedimenta i transportirani na muzej radi daljnje obrade. Preparacija je najkritičniji dio obrade ovakvih nalaza. Fosilna kljova obično puca nakon sušenja i raspada se u komadiće, međutim primjenom posebnih kemikalija taj proces se može spriječiti. Iz tog razloga su nalazi dobro uščuvane kljove mamuta vrlo rijetki. U zbirci bečkog muzeja, koja je osnovana jos u doba Marije Terezije nema više od deset primjeraka.

S obzirom da nisu nađeni ostaci zuba, direktna odredba vrste mamuta je problematična.  Usporedno s preparacijom nalaza bit će napravljene analize proba uzetih u sedimentima u kojima su kosti nađene, radi odredbe starosti i okoliša taloženja. Zanimljivo je da strukturno-geološki pokazatelji sugeriraju znatno veću starost slojeva s kostima, od faune kopnenih puževa nađenih u istim naslagama, a koje ukazuju na klimatske uvjete kasnog pleistocena. Konačna interpretacija na osnovu svih pokazatelja očekuje se tokom sljedeće godine.


Fotogalerija

 


Isprika

14.09.2016.

ISPRIKA

U Vijestima HGD-a br. 52/2 objavljena je integralna verzija Zapisnika s 34. Izborne skupštine Hrvatskog geološkog društva (HGD)  u kojem se nalazi i izjava koja je dostavljena Društvu dva dana nakon njezinog održavanja. Iz tako objavljene Izjave razvidno je da izrečeno mišljenje dr. sc. Ive Velića, predsjednika Suda časti HGD-a, o podnesku od strane člana Društva dr. sc. Dubravka Lučića glede navodne povrede autorskih prava od strane člana Društva dr. sc. Ivice Vulame nije utemeljeno na postupku pred Sudom časti kojem je dr. sc. Ivo Velić tada predsjedao, a koji nije zasjedao niti raspravljao o tom predmetu, već je izrečeno osobno mišljenje koje ne odražava stav HGD-a.

Budući da smatramo da je uvrštavanjem naknadno dostavljenog dokumenta u Zapisnik 34. Izborne skupštine HGD-a napravljena proceduralna pogreška izražavamo žaljenje što je na takav način objavljena informacija koja također ne predstavlja stav HGD-a niti uredništva Vijesti. Ovim putem Upravni odbor Hrvatskog geološkog društva upućuje ispriku dr. sc. Ivici Vulami zbog toga propusta i svih neugodnosti koje mu je to moglo prouzročiti, a uvažene članove Društva koji su uključeni u slučaj oko navedenog podneska poziva na kolegijalni način rješavanja spora u pozitivnom duhu HGD-a.

UPRAVNI ODBOR HRVATSKOG GEOLOŠKOG DRUŠTVA


7. Međunarodna radionica o neogenu za srednju i jugoistočnu Europu

06.07.2016.

7. Međunarodna radionica o neogenu za srednju i jugoistočnu Europu",
28. - 31. svibnja 2017. Velika, Hrvatska

Pod okriljem Regionalnog komiteta za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (RCMNS - Regional Committee on Meditteranean Neogene Stratigraphy), uglednog međunarodnog udruženja znanstvenika iz područja geoznanosti, svake druge godine organizira se znanstveni skup posvećen neogenskim naslagama na prostoru središnje i jugoistočne Europe. Do sada je uspješno održano 6 skupova, a naredni, sedmi po redu, održat će se u našoj zemlji od 28. do 31. svibnja 2017. godine u mjestu Velika kod Požege. Pokrovitelj skupa je Hrvatsko geološko društvo, a organizatori su znanstvenici i profesori iz Hrvatskog geološkog instituta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, INE-industrije nafte d.d., Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Parka prirode Papuk, najuglednijih hrvatskih znanstvenih, kulturnih i privrednih ustanova iz područja geologije.

Teme skupa su stratigrafija, geodinamika, sedimentologija, geokemija i naftoplinonosnost neogenskih naslaga šireg prostora Panonskog bazena. Znanstveni program obuhvatit će dva dana predavanja i posterskih prezentacija u prostorijama Javne ustanove Park prirode Papuk u Velikoj i jedan dan stručne geološke ekskurzije na prostoru Slavonije. Za potrebe skupa bit će tiskani materijali knjiga sažetaka i vodič ekskurzije. Prema iskustvima s dosada održanih skupova, očekuje se dolazak 50 do 60 znanstvenika iz čitavog svijeta, kako onih eminentnih, svjetski priznatih, tako i onih mladih nadolazećih.

Službena stranica skupa jehttp://www.7ncsee2017.com/ na kojoj možete naći sve potrebne informacije.

7NCSEE Velika Croatia - invitation letter

Izložba "Cro Gea"

14.06.2016.

Pozivamo Vas na Izložbu posjetite u prostorijama Hrvatskog geološkog instituta u periodu od 13. lipnja do 2. rujna 2016.

Nakon toga izložba se seli na RGN fakultet od 5. rujna do 7. listopada, u HPM-u od 10. listopada do 11. studenog, te na Geološki odsjek PMF-a od 11. studenog do Skupštine.

Vjerujemo da ćete svojim sudjelovanjem u odabiru najbolje fotografije podržati Izložbu.

Autoru čija fotografija osvoji prvo mjesto dodijelit će se skromna nagrada, a sredstva prikupljena prodajom fotografija na redovitoj godišnjoj skupštini HGD-a biti će donirana u humanitarne svrhe. 


Lake Basin Evolution

03.06.2016.

Međunarodni limnogeološki skup "Lake-Basin-Evolution"

Međunarodni limnogeološki skup i radionica "Lake-Basin-Evolution - Stratigraphy, Geodynamics, Climate, and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems" u organizaciji Hrvatskog geološkog društva i Regionalnog komiteta za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (RCMNS) održan je od 20. do 24. svibnja 2016. godine u Zagrebu, kao i na terenima sjeverne i južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ovaj skup s težištem na stratigrafskoj korelaciji, dinamici taložnih procesa i razvoju biološke raznolikosti jezerskih bazena, uspješno je promovirao limnogeologiju kao modernu prirodoslovnu disciplinu koja integrira ekspertize geoloških, kao i bioloških znanosti.

Velik broj domaćih i međunarodnih institucija sudjelovali su kao partneri i podrška ovome važnom skupu – Sveučilište u Zagrebu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet), Hrvatski prirodoslovni muzej, Prirodoslovni muzej u Beču, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski geološki institut, INA-industrija nafte d.d., Međunarodna zajednica sedimentologa (IAS) i Međunarodna zajednica geoloških znanosti (IUGS).

U radu skupa sudjelovalo je 70 eminentnih stranih i domaćih stručnjaka iz niz disciplina vezanih uz istraživanje jezerskih bazena (stratigrafi, sedimentolozi, strukturni geolozi, paleontolozi, biolozi i geokemičari). Svečano otvorenje bilo je u petak, 20. svibnja 2016. u 19:00 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, gdje je, uz pozdrave predstavnika sponzora bilo održano i plenarno predavanje Mathiasa Harzhausera (Austrija) o povijesti razvoja slatkovodnih jezerskih sistema Europe. Znanstveni program skupa održan je u prostorima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u subotu, 21. svibnja 2016. od 8:30 do 18:00 sati. Program je uključivao predavanja i poster prezentacije grupirane u četiri sekcije - limnogeologija, biodiverzitet, stratigrafija i geodinamika.

Radionica se sastojala iz dvije ekskurzije. Na jednodnevnoj ekskurziji, 20. svibnja 2016., u neogenske jezerske naslage okolice Zagreba sudjelovalo je 44 osobe. Trodnevna (22.-24. svibnja 2016.) ekskurzija kroz prošle i sadašnje slatkovodne jezerske okoliše Dinarida (18 Ma do danas) uključila je posjet Plitvičkim jezerima i Vranskom jezeru u Dalmaciji, nakon čega je napravljen presjek kroz neogenske jezerske bazene južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine (Sinjski, Livanjski, Tomislavgradski, Kupreški, Bugojanski i Sarajevsko-Zenički bazen). U ovoj ekskurziji sudjelovalo je 26 osoba.

Materijali skupa su dokumentirani kroz dvije publikaciije Hrvatskog geološkog društva -

- Knjiga sažetaka - download
- Vodič ekskurzija - download

Fotogalerija: pogledajte ovdje

Službena stranica skupa (do kraja 2016.):
http://rcmns-ic2016.nhm-wien.ac.at/


Izložba "Cro Gea"

12.05.2016.

Izložba "Cro Gea"

Zahvaljujemo na fotografijama koje ste poslali na poziv HGD-a za izložbu fotografija pod nazivom "Cro Gea". Nije potrebno posebno naglašavati da su sve fotografije bile iznimno dobre i zanimljive te da je Komisija imala ne baš lak zadatak - odvojiti njih 40 koje će ove godine biti izložene.

Pozivamo vas na svečano otvorenje Izložbe koje će se održati u utorak 17. svibnja 2016. godine s početkom u 14 sati u poslovnoj zgradi INA d.d (Avenija V. Holjevca 10, Zagreb).

 

 Poziv na predavanje

11.05.2016.

Pozivamo vas na dva zanimljiva predavanja koja će održati dr. sc. Tony Doré:

· 19. svibnja 2016. (četvrtak) u 16 sati – "North Atlantic extension and break-up: challenges, controversies and implications"

· 20. svibnja 2016. (petak) u 11 sati – "The Arctic – a tectonic tour through the last great petroleum frontier"


Predavanja će se održati u poslovnoj zgradi INA d.d. – Šubićeva 29.

 


Poziv

Novi broj Vijesti HGD-a 52/1

03.05.2016.

Novi broj Vijesti HGD-a 52/1

Preuzmite WEB HGD Vijesti 52-1

Javna prezentacija

27.04.2016.

Javna prezentacija novog lista Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - "Otok Brač" (Jelaska i sur., 2015) održat će se 4. svibnja 2016. (srijeda) u 10 sati u gradskoj vijećnici u Supetru na otoku Braču (Vlačica 5).

Ova karta čini standardizirani prikaz još jedne geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na nacionalnom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

OGK RH je u izradi i za ostala područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i za druga područja RH, a čini nezaobilaznu osnovu za: usmjerena i primijenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja.

Tijekom prezentacije svi zainteresirani će biti upoznati s procesom izrade lista OGK RH "Otok Brač", s novim spoznajama i sa sadržajem, te nekim mogućnostima primjene nove karte.

Voditelj projekta OGK RH 1:50.000, dr. sc. Tvrtko Korbar, dipl. ing. geol.Poziv na predavanje

07.04.2016.

Obavještavamo vas da se predavanje Machu Picchu – u kondorovu gnijezdu, zakazano za 13. travnja 2016. otkazuje zbog tehničkih problema...

 


Poziv na predavanje

06.04.2016.

Pozivamo vas na predavanje "Kako nam je bilo na terenskoj nastavi u SAD-u: Ozark Mountains, Missouri" koje će u organizaciji Studentskog odsjeka HGD-a održati prof. Igor Vlahović i prof. Bruno Tomljenović u predavaonici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta P6 06 (podrum) u utorak 12. travnja 2016. s početkom u 17 sati.

 


Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji

23.03.2016.

Čedomir Benac

Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji

 

U rječniku nalazi se objašnjenje 810 pojmova i 133 fotografije. Rječnik je interaktivan i također sadrži kazalo pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Rječnik možete preuzeti ovdje

 


Otvoreni dan Geologije na PMF-u

16.03.2016.

Pozivamo Vas na Otvoreni dan Geologije koji će se održati u petak, 15. travnja 2016.g. od 10 do 17 sati, na adresi Horvatovac 102 a, u prostorima Geološkog odsjeka PMF-a.


Otvoreni dan Geologije dio je popularno-znanstvene manifestacije Dan i noć na PMF-u.

Web stranica: 
http://otvoreni-dan-geologije.weebly.com/

 

Program – Otvoreni dan geologije na PMF-u 

Poziv na predavanje

24.02.2016.

Pozivamo Vas na predavanje "Hrvatsko-slovenska izotopna istraživanja sedre u Nacionalnom parku Krka" koje će održati viša znanstvena suradnica Sonja Lojen s Instituta "Jozef Stefan" (Ljubljana).

Predavanje zajednički organiziraju Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Geokemijski odsjek HGD-a, a održat će se  u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u ponedjeljak 29. 2. 2016. s početkom u 16 sati.

 

Sažetak

Poziv na predavanje

24.02.2016.

Odsjek za paleontologiju HGD-a i Geološko-paleontološki zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pozivaju vas na predavanje o Tajlandu, koje će se održati u srijedu, 2. ožujka 2016. u Velikoj predavaonici Geološko-paleontološkog zavoda (-008) u 14 sati.


Predavanje će održati Marija Bošnjak, dipl. ing. geol.


Foto-natječaj "Cro Gea"

18.02.2016.

Pozivamo vas da ove godine sa svojim umjetničkim fotografijama sudjelujete u izložbi GEA koju organizira Hrvatsko geološko društvo.


Tema ovogodišnje izložbe je "Cro Gea", a od sudionika očekujemo fotografije s motivima vezanim uz geološke motive iz Hrvatske.


Ovaj foto-natječaj je otvorenog tipa pa na njemu, osim članova HGD-a, mogu sudjelovati i ostali zaljubljenici u fotografiju, geoznanosti, prirodne ljepote...

Rok za slanje fotografija je 20. travnja 2016. g., a treba ih poslati na e-mail adresu – izlozbagea2016@gmail.com


Poziv Gea 2016

Geomatematički kongres 2016.

08.02.2016.

8th Congress of Croatian and Hungarian Geomathematicians & 19th Congress of Hungarian Geomathematicians

 

web page: www.cro-hu-geomath.com

SECOND ANNOUNCEMENT

 
RCMNS Interim Colloquium 2016
20-24 May 2016 (Zagreb, Croatia)

LAKE - BASIN - EVOLUTION

Stratigraphy, Geodynamics, Climate, and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems 


8th Congress of Croatian and Hungarian Geomathematicians &
19th Congress of Hungarian Geomathematicianswww.cro-hu-geomath.com

NEW – third announcement


Postani član HGD-a!


Burza rada


 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku
 
Neuronski alati u geologiji
Ležišta ugljikovodika

Tomislav Malvić, Marko Cvetković

HGD 1951. - 2016. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr