Projekt KINDRA

Projekt KINDRA

Znanje i istraživanja podzemnih voda u Europskoj uniji često su raspršeni i nisu standardizirani. Cilj projekta KINDRA je provesti procjenu razine stručnog i znanstvenog znanja na nivou EU. Ta se procjena temelji na Sustavu klasifikacije hidrogeoloških istraživanja – Hydrogeological Research Classification System (HRC-SYS).

Ova je klasifikacija odvija se preko mrežnog servisa Europskog Inventara istraživanja podzemnih voda – European Inventory of Groundwater Research (EIGR). Ovaj inventar nije samo repozitorij znanja nego i koristan alat za identificiranje relevantnih istraživanja i istraživačkih trendova.

Rezultati projekta biti će korisni za implementaciju smjernica i uporabu optimizacije gospodarenja vodama u Europi.

Radni paketi:

WP1: Metodologija okvirnog razvoja

WP2: Prikupljanje i obrada podataka

WP3: Definiranje nedostataka i preporuke

WP4: Diseminacija rezultata projekta i komunikacija 

WP5: Upravljanje projektom

Specifičnosti projekta KINDRA:

  • KINDRA je zajedno sa svojim on-line inventarom jedini alat posvećen istraživanju i saznanjima o podzemnim vodama
  • KINDRA kombinira istraživanje i znanje, spajajući akademske i praktične zajednice
  • Namjenski sustav klasifikacije omogućit će vam da svoje proizvode, radove, projekte, izvješća, baze podataka itd. Klasificirate za olakšavanje budućih pretraživanja i analiza
  • EIGR potiče umrežavanje i povećanje zajednice geologa i stručnjaka koji se bave proučavanjem podzemnih voda
  • EIGR će predstavljati međunarodnu pristupnu točku nacionalnim izvorima znanja
  • Informacije o aktivnostima koje su u tijeku biti će dostupne prije kraja projekta
  • Analiza baze podataka bit će korištena u kasnijoj fazi za potporu EU politike i provedbu vodnih direktiva

Trajanje projekta:

1. veljače 2015 – 31. ožujka 2018.

Ovaj projekt financira Europska unija kroz Horizon 2020 program istraživanja i razvoja pod ugovorom br. 642047.

KOORDINATOR PROJEKTA:

Europska federacija geologa (EFG) / Belgija

www.eurogeologists.eu

Kontakt:

Vítor Correia (efg.president@eurogeologists.eu) i

Isabel Fernández Fuentes (isabel.fernandez@eurogeologists.eu)

Nacionalna osoba za kontakt:

Kosta Urumović (kurumovic@hgi-cgs.hr)

Više informacija na: www.kindraproject.eu