Projekt CROWDTHERMAL

Projekt CROWDTHERMAL

Projekt CROWDTHERMAL ima za cilj osnažiti europsku javnost da izravno sudjeluje u razvoju geotermalnih projekata uz pomoć alternativnih shema financiranja (engl. crowdfunding – grupno financiranje) i alata za socijalno angažiranje. Kako bi se taj cilj postigao, projekt će prvo povečati transparentnost geotermalnih projekata i tehnologija stvaranjem poveznice jedan na jedan između geotermalnih aktera i javnosti kako bi se mogla dobiti socijalna licenca za djelovanje (engl. Social Licence to Operate – SLO).

O projektu

Trajanje: 1. rujna 2019. – 31. kolovoza 2022.

Iznos inanciranja: 2.305.801,25 €

Izvor financiranja: H2020 Izgradnja budućnosti s niskom razinom ugljika i klimatskom otpornošću, Akcije koordinacije i podrške.

CROWDTHERMAL će stvoriti model društvenog prihvačanja geotermalne energije koji će se koristiti kao osnova u budućim akcijama za poticanje javne potpore geotermalnoj energiji. Paralelno i sinergijski s time, projekt će razraditi detalje o alternativnom načinu financiranja i smanjenju rizika koji pokrivaju različite vrste geotermalnih resursa i različite socio-geografske postavke. Modeli će biti razvijeni i potvrđeni uz pomoć tri studije slučaja na Islandu, te u Mađarskoj i Španjolskoj, i uz pomoć transeuropske ankete koju će provesti treže strane (nacionalne geološke organizacije) povezane s Europskom federacijom geologa (EFG-om).

SHEME RAZVOJA KORIŠTENJA GEOTERMALNE ENERGIJE UTEMELJENE U ZAJEDNICI

Na temelju prikupljenih povratnih informacija stvorit će se alat (engl. toolbox) za razvojne programere DEVELOPERE s ciljem promocije novih geotermalnih projekata u Europi, podržanih novim oblicima financiranja i razvoja shema za ublažavanje investicijskog rizika koji će biti dizajnirani tako da odgovaraju trenutno najboljim inženjerskim i mikroekonomskim praksama i konvencionalnim financijskim instrumentima.

Ciljevi projekta

 1. Proužiti i definirati zahtjeve za društvenu prihvatljivost i razviti model socijalne licence za rad (SLO) za različite geotermalne tehnologije i instalacije.
 2. Izraditi pregled uspješnih studija slučaja, kao i zapreka alternativnom financiranju geotermalne energije u državama EU na nacionalnoj i EU-razini.
 3. Predložiti nove financijske modele za grupno financiranje na nacionalnoj i nadnacionalnoj osnovi koji će pokrivati ??pojedine države članice i Europu u cjelini.
 4. Izraditi preporuke za novu shemu ublažavanja rizika koja će dopunjavati alternativna rješenja financiranja, a istovremeno štiti interes privatnih ulagača.
 5. Razviti temeljne usluge za promociju zasnovanu na društvenim medijima i alternativno financiranje geotermalnih projekata, u suradnji s postojećim strukturama i konvencionalnim igračima.

CROWDTHERMAL okuplja deset partnera iz šest država s bogatim iskustvom u financiranju geotermalnih projekata, alternativnom financiranju, korištenju društvenih medija, pružanju komunalnih usluga, istraživanjima, inovacijama, obrazovanju, ulaganjima, razvoju velikih geotermalnih projekata i međunarodnom umrežavanju na području geotermalne energije:

EFG je uključila svoje članice (nacionalna geološka udruženja) kao povezane treće strane kako bi olakšala prikupljanje podataka i informiranje o rezultatima projekta:

 • Belgijsko-luksemburška unija geologa (Belgija i Luksemburg)
 • Bugarsko geološko društvo (Bugarska)
 • Hrvatsko geološko društvo (Hrvatska)
 • Češka udruga ekonomskih geologa (Češka)
 • Strukovna udruga njemačkih geoznanstvenika (Njemačka)
 • Udruženje grčkih geologa (Grčka)
 • Mađarsko geološko društvo (Mađarska)
 • Talijansko nacionalno vijeće geologa (Italija)
 • Poljska asocijacija za procjenu vrijednosti mineralnih sirovina u Poljskoj (Poljska)
 • Portugalsko udruženje geologa (Portugal)
 • Srpsko geološko društvo (Srbija)
 • Slovensko geološko društvo (Slovenija)
 • Španjolska udruga profesionalnih geologa (Španjolska)
 • Tursko udruženje ekonomskih geologa (Turska)
 • Nacionalno udruženje geoloških i rudarskih stručnjaka (Rumunjska)
 • Ukrajinsko udruženje geologa (Ukrajina)

Inicijalni je projektni sastanak održan 1. listopada 2019. u Briselu (https://www.crowdthermalproject.eu/2019/10/01/crowdthermal-kick-off-meeting-brussels/), te su održane dodatne prezentacije projekta u Briselu i Wuhanu (Kina) (https://www.crowdthermalproject.eu/2019/11/18/crowdthermal-has-been-presented-in-brussels-and-in-wuhan-china/).

Dosadašnjim rezultatima projekta moguće je pristupiti na: https://www.crowdthermalproject.eu/deliverables/

Koordinatorica za projekt CROWDTHERMAL ispred Hrvatskoga geološkog društva je dr. sc. Staša Borović iz Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

Za dodatne informacije o projektu možete joj se obratiti elektroničkom poštom na sborovic@hgi-cgs.hr.