HGD Odsjeci

Odsjek za gline

Voditeljica odsjeka
Dr. sc. Jasmina Martinčević Lazar
E-mail: jmartincevic@hgi-cgs.hr

Tajnica odsjeka:
Dr. sc. Zvonka Gverić
E-mail: zgveric@geol.pmf.hr

O odsjeku

Odsjek za gline HGD-a / Hrvatska grupa za gline je udruženje unutar Hrvatskog geološkog društva koje okuplja istraživače i stručnjake koji se zanimaju za gline i minerale glina. Hrvatska grupa za gline osnovana je u Zagrebu 13. listopada 1999. godine, dok se tek od 18. travnja 2001. njena aktivnost odvija unutar HGD-a, osnivanjem Odsjeka za gline HGD-a. Od osnivanja do 2004. god. predsjednik grupe odnosno odsjeka bio je prof. Dragutin Slovenec, a tajnik prof. Goran Durn.

Od 2004. do 2008. god. dužnost predsjednika obnašao je prof. Goran Durn, a tajnik je bio prof. Darko Tibljaš. Od 2008. do 2012. god. dužnost predsjednika preuzeo je prof. Darko Tibljaš, a tajnica je bila prof. Marta Mileusnić. Od 2012. do 2016. god. predsjednica je bila prof. Marta Mileusnić, a tajnica dr. sc. Anita Grizelj, a od 2016. do 2020. god. predsjednica je bila dr. sc. Anita Grizelj, a tajnica dr. sc. Nikolina Ilijanić, koja je vodila Odsjek od 2020.-2024. god., uz tajnicu dr. sc. Jasminu Martinčević Lazar. Od 2024. godine, vodstvo su preuzele dr. sc. Jasmina Martinčević Lazar (predsjednica) i dr. sc. Zvonka Gverić (tajnica).

Odsjek je član Asocijacije europskih grupa za gline (ECGA – European Clay Groups Association) i Internacionalne asocijacije za istraživanje glina  (AIPEA – Association Internationale pour l’Étude des Argiles), te predstavnici Odsjeka sudjeluju u radu tih grupa. Članovi Odsjeka redovito sudjeluju na znanstvenim skupovima s tematikom minerala glina, te su uključeni u njihovu organizaciju (MECC – Middle European Clay Group, Euroclay, ICC – International Clay Conference).

Sljedeće konferencije u narednom periodu vezane za gline su:

Odsjek za gline trenutno ima 15 aktivnih, te 12 pasivnih članova.

AIPEA newsletter

AIPEA Newsletter, broj 56 (svibanj 2024)

AIPEA Newsletter, broj 55 (travanj 2023)

Glavni ciljevi

Glavni cilj Odsjeka jest promicanje istraživanja minerala glina u Hrvatskoj, kao važnog aspekta geoloških istraživanja u raznim područjima, od provenijencije u magmatskim i metamorfnim stijenama do kvartarnih sedimenata (morskih/jezerskih sed./lesa/paleotla i tla), istraživanja bentonita i zeolita. U tu svrhu, članovi redovito održavaju predavanja o znanstvenom i stručnom radu i o novim metodama analize minerala glina.

Glavni zadatak Odsjeka jest uspostavljanje i održavanje suradnje s kolegama iz ostalih europskih grupa za gline te poticanje suradnje znanstvenika i privrednih institucija zainteresiranih za primjenu njihovih istraživanja. Također se članovi Odsjeka potiču na objavljivanje znanstvenih radova u časopisima specijaliziranim za minerale glina (Clay minerals, Clays and clay minerals, Applied Clay Science).

Konferencije:

EuroClay 2023, Bari, Italija, 24.-27.07.2023., International Conference of European Clay Groups Association, www.euroclay.aipea.org

AIPEA – XVII International Clay Conference, Istanbul, Turska, 25.-29.07.2022., https://icc.aipea.org/

10th Jubilee Mid-European Clay Conference: Kliczkow Castle blizu Krakowa, Poljska, 11.-15.09.2022.,  https://mecc20.pl/home/