HGD Odsjeci

Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju

Voditeljica odsjeka
Lara Wacha
E-mail:  lwacha@hgi-cgs.hr

Tajnik odsjeka
Duje Kukoč
E-mail: dkukoc@hgi-cgs.hr

O odsjeku

Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju djeluje unutar Hrvatskoga geološkog društva od 1977. godine pod imenom Odsjek za sedimentologiju ili Sedimentološki odsjek. Prvi voditelj odsjeka bio je prof. Ljubomir Babić. Svake 2 ili 4 godine novi voditelji birani su iz redova istaknutih hrvatskih sedimentologa i aktivnih članova Društva. Ratnih ’90-ih godina došlo je do zamrzavanja aktivnosti pa je do ponovnog redovitog sastajanja članova Odsjeka i obnavljanja aktivnosti došlo 2001. godine. Od 2009. godine Odsjek djeluje pod sadašnjim imenom – Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju.

Kako je naš prof. Tišljar (2004) napisao „Sedimentologija je kompleksna geološka znanstvena disciplina čiji je zadatak istraživanje ukupne problematike sedimenata i sedimentnih stijena: od proučavanja mehanizama i uvjeta taloženja, teksturno-strukturnih, petroloških, litofacijesnih, biofacijesnih, kemijskih, geokemijskih, paleontoloških, litostratigrafskih i stratigrafskih, pa do sekvencijalno stratigrafskih, paleogeografskih i ekoloških odlika sedimenata i sedimentnih stijena.“ Vezano uz to, stratigrafija je grana geologije koja se bavi proučavanjem samih naslaga odnosno samih slojeva (lat. strata) i razvrstava ih prema njihovom redoslijedu nastajanja. Stoga, većina članova Odsjeka su sedimentološki i stratigrafski znalci iz raznih institucija, što znanstvenih što privrednih. Nađe se i pokoji stratigrafski entuzijast!

U okviru Odsjeka članovi održavaju sastanke, promoviraju sedimentologiju i statigrafiju, sudjeluju u pripremi predavanja i ekskurzija, organizaciji kongresa, radionica i projekata.

Bibliografija članova Odsjeka za sedimentologiju i stratigrafiju