Projekt REFLECT

Redefiniranje svojstava geotermalnih fluida u ekstremnim uvjetima sa ciljem optimizacije budućeg korištenja geotermalne energije.

Učinkovitost korištenja geotermalne energije zavisi od ponašanja fluida koji prenose toplinu između geosfere i projektiranih komponenata elektrane.

Projekt REFLECT ima za cilj predvidjeti i izbjeći probleme vezane uz kemizam fluida. Fizička i kemijska svojstva fluida često su loše definirana jer je, unatoč velikom tehnološkom napretku, i dalje teško provesti uzorkovanja i in situ mjerenja u ekstremnim uvjetima. Stoga trenutno dostupni modeli uključuju značajne nesigurnosti, koje će se pokušati riješiti u sklopu projekta REFLECT prikupljanjem novih visokokvalitetnih podataka u kritičnim područjima.

Ti će se podatci implementirati u europski atlas geotermalnih fluida i u predikcijske modele koji će omogućiti davanje preporuka o tome kako najbolje koristiti geotermalne sustave na održiv način.

Projektna skupina ima za cilj prevenirati problema, a ne ih liječiti. Na temelju poznatih problema i opažanja u operativnoj fazi geotermalnih sustava, REFLECT će odrediti učinak odgovarajućih svojstava i reakcija fluida kako bi se poboljšalo geokemijsko predikcijsko modeliranje, a time i iskorištavanje energije i životni vijek geotermalnih elektrana. Prelaskom iz reagiranja na probleme koji se pojavljuju, razmišljajući unaprijed i djelujući proaktivno, rezultati projekta mogu iz temelja promijeniti strategije rješavanja problema geotermalnih operatera.

Identificirali smo sedam konkretnih ciljeva:

  1. Proširiti baze podataka (topljivost, aktivnost, kinetika reakcije) na više temperature i salinitete laboratorijskim eksperimentima i modeliranjem;
  2. Utvrditi opseg i frontu otplinjavanja geotermalnih fluida tijekom proizvodnje (terenski, laboratorijski i modeliranjem);
  3. Odrediti vrste organskih tvari i mikroorganizama u različitim geotermalnim fluidima i njihov utjecaj na taloženje iz otopine (kamenac) i stvaranje biofilma laboratorijskim istraživanjima;
  4. Odrediti toplinski kapacitet, gustoću, električnu i toplinsku vodljivost, brzinu zvuka i viskoznost za različite p, T, X uvjete pomoću laboratorijskih eksperimenata i modeliranja;
  5. Razviti tehniku uzorkovanja iz bušotina prikladnu za prikupljanje fluida na odabranoj dubini u sustavima najviših temperatura (dokaz principa prototipa)
  6. Provjeriti i primijeniti poboljšani skup podataka primjenom u reaktivnom modeliranju transporta;
  7. Izraditi atlas geotermalnih fluida koji, zajedno s geološkim značajkama, objedinjuje podatke o svojstvima geotermalnih fluida u Europi.

Partneri na projektu su sljedeće institucije:

Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ), Njemačka (https://www.gfz-potsdam.de/en/home/)
Technische Universiteit Delft (TUD), Nizozemska (https://www.tudelft.nl/en/)
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Francuska (https://www.brgm.eu/)
Institut za energetiku (IFE), Norveška (http://ife.no/en/)
Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Nizozemska (https://www.tno.nl/en/)
Ujedinjeno Kraljevstvo Istraživanje i inovacije (UKRI), Ujedinjeno Kraljevstvo (https://www.ukri.org/)
Islenskar Orkurannsoknir (ISOR), Island (http://geothermal.is/)
Sveučilište u Miskolcu (UNIM), Mađarska (https://www.uni-miskolc.hu/en)
Izmirski tehnološki institut (IZTech), Turska (https://en.iyte.edu.tr/)
Europska federacija geologa (EFG), Belgija (https://eurogeologists.eu/)
Hydroisotop GmbH Laboratorij zur Bestimmung von Isotopen u Umwelt i Hydrologie (HI), Njemačka (http://www.hydroisotop.de/home-en/)
Landsvirkjun Sameignarfelag (LVK), Island (https://www.landsvirkjun.com/)
Pfalzwerke Geofuture GmbH (PGF), Njemačka (https://www.geothermie-insheim.de/)

Koordinatorica za projekt REFLECT ispred Hrvatskoga geološkog društva je dr. sc. Staša Borović iz Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

Za dodatne informacije o projektu možete joj se obratiti elektroničkom poštom na sborovic@hgi-cgs.hr.