Projekt INTRAW

Projekt INTRAW

Projekt INTRAW dio je Obzor 2020 programa Europske komisije s ciljem poticanja meĐunarodne suradnje u sektoru neenergetskih mineralnih sirovina (raw materials). Projekt je zapoČeo s radom u veljači 2015 godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt INTRAW planira i otvara nove oblike suradnje u sektoru neenergetskih sirovina između zemalja članica EU-a i ostalih tehnološki naprednih zemalja , kao što su Australija, Kanada, Japan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države, s naglaskom na: Istraživanja i razvoj.

   – smjernice i strategije razvoja neenergetskih mineralnih sirovina, zajedničke edukacijske programe

   – procedure izdavanja dozvola i dopuštenja, honoriranje, porezne politike, sustavi izvještavanja

  – primjeri istraživanja, ekstrakcija, oplemenjivanje i recikliranjE, upravljanje i zamjena kritičnih raw materijala

Pod ravnanjem Europske Federacije Geologa (European Federation of Geologists – EFG), projekt INTRAW okuplja međunarodni konzorcij sastavljen od 15 partnera zajedno i pridruženim trećim stranama s odgovarajućim iskustvom u istraživanju, inovacijama, edukaciji, industriji, trgovini i međunarodnom umrežavanju kroz cijeli lanac vrijednosti neenergetskih materijala. Hrvatsko geološko društvo sudjeluje u ovome projektu kao treća strana.

Ishodi planiranja i transfera znanja koristi će se kao polazišna osnova za pokretanje Internacionalnog opservatorija za neenergetske sirovine pri Europskoj Uniji (European Union’s International Observatory for Raw Materials).

Trajanje projekta: 1 veljača 2015 – 31 siječanj 2018

Ovaj projekt financira Europska unija kroz Horizont 2020 program istraživanja i razvoja ugovorom br. 642130.

KOORDINATOR PROJEKTA

Europska federacija geologa (EFG) / Belgija

www.eurogeologists.eu

Kontakt: Vítor Correia (efg.president@eurogeologists.eu) i

Isabel Fernández Fuentes (isabel.fernandez@eurogeologists.eu)

Nacionalna osoba za kontakt:

Sibila Borojević Šoštarić (sibila.borojevic-sostaric@rgn.hr)

Članovi konzorcija Pogledajte ovdje

Više informacija nawww.intraw.eu