Projekt ENGIE

Projekt ENGIE – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering / Poticanje djevojaka na studije geoznanosti i inženjerstva

Projekt ENGIE provodi se pod vodstvom European Federation of Geologists (EFG), a podržan je od strane Raw Materials Community Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology (EIT RawMaterials)).

Cilj projekta je stvaranje interesa kod djevojaka u dobi od 13 do 18 godina za studiranjem geoznanstvenih i srodnih inženjerskih disciplina, čime bi došlo do ravnoteže spolova u ovim poljima znanosti. Projekt je započeo u siječnju 2020. godine i trajat će tri godine, a uključuje niz aktivnosti uglavnom usmjerenih na popularizaciju geoznanosti; predavanja, radionice, edukacijske radionice za nastavnike…

U projektu sudjeluju 22 zemlje Europe.

————————

ENGIE projekt ne YouTube kanalu
Zajednički video: Inspiring female geoscientists and engineers from Croatia
Intervju: Morana Hernitz Kučenjak
Irena Vlahović, Sibila Borojević Šoštarić, Helena Vučenović

Partneri na projektu su sljedeće institucije:

Association of Greek Geologists
Bulgarian Geological Society
Consiglio Nazionale dei Geologi / Italian National Council of Geologists – CNG
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Croatian Geological Society
Czech Association of Economic Geologists (CAEG)
European Federation of Geologists (EFG)
German Professional Association of Geoscientists (BDG)
Hungarian Geological Society
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS (ICOG)
La Palma Research Centre for Future Studies SL
Loimu – Union of Professionals in Natural, Environmental and Forestry Sciences
Luleå University of Technology (LTU)
Polish Association of Mineral Asset Valuators
Portuguese Association of Geologists
Royal Geological and Mining Society of the Netherlands
Serbian Geological Society
Slovenian Geological Society
Société Géologique de France
The Geological Society of Estonia
The Geological Society of London
The National Association of Professionals in Geology and Mining – ANPGM Romania
Turkish Association of Economic Geologists
Ukrainian Association of Geologists
University of Miskolc
University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering (UNIZG-RGNF)

Iz Hrvatske na projektu sudjeluje Rudarsko-geološko-naftni fakultet, dok je Hrvatsko geološko društvo u projekt uključeno kao EFG-ov Linked Third Partie (LTP). Za potrebe HGD-a ovaj projekt vodi doc. dr. sc. Karmen Fio Firi s Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Početna faza projekta uključivala je anketiranje učenika i učenica srednjih škola te profesora u srednjim školama koji predaju prirodne znanosti. Anketiranje je provedeno u suradnji sa nekoliko škola u Hrvatskoj. Cilja anketiranja je da se zabilježi informiranost i interes mladih za geoznanosti. Istraživanje se provodilo u srednjim školama u 21-oj zemlji tijekom veljače 2020. godine. Na čelu ovog istraživanja je istraživački tim s Luleå University of Technology (LTU), Švedska, jedan od partnera ENGIE projekta.

Dodatne informacije o projektu dostupne su na stranici: https://www.engieproject.eu/