HGD Odsjeci

Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu

Voditelj odsjeka
Dr.sc. Damir Palenik
E-mail: dpalenik@hgi-cgs.hr

O odsjeku

Pojedini članovi Hrvatskoga geološkog društva spoznali su kroz svoj znanstveni i stručni rad da se u Hrvatskoj nedovoljno pažnje pridaje geološkoj baštini, te da ju je potrebno odgovarajuće zaštititi u sklopu ostalih sastavnica okoliša.  Stoga je na sastanku održanom 21. veljače 1997. u Zagrebu osnovan Odsjek za zaštitu geološke baštine. Dr. sc. Ljerka Marjanac vodila je Odsjek u periodu od osnivanja Odsjeka do 2004. godine. Započela je niz georadionica za djecu, ekskurzija na otok Rab, predstavljanje rada Hrvatskog geološkog društva na jesenskom Zagrebačkom velesajmu te aktivno sudjelovanje u ProGEO međunarodnoj organizaciji za zaštitu geološke baštine.

U periodu od rujna 2004. do ožujka 2006. voditelj odsjeka bio je Goran Radonić. U tom periodu najznačajnija aktivnost je bila pristupanje Parka prirode Papuk “Asocijaciji europskih geoparkova” i sudjelovanje na 3. Hrvatskom geološkom kongresu u Opatiji u segmentu tematike vezane za zaštitu geološke baštine.

U ožujku 2006. za novu voditeljicu odsjeka izabrana je Jadranka Matić, koja ga je vodila do izborne skupštine krajem 2012. Tijekom tog razdoblja preventivno je zaštićen Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru http://www.zastita-prirode.hr/Novosti-i-dogadanja/Geoloski-lokalitet-Gorjanovicev-praporni-profil-u-Vukovaru-stavljen-pod-preventivnu-zastitu, a trajno su zaštićene Vrgoračke kamene kugle http://www.zastita-prirode.hr/Novosti-i-dogadanja/Kamene-kugle-proglasene-zasticenom-prirodnom-vrijednoscu .

Od prosinca 2012. g. do prosinca 2015.g. Odsjek je vodila dr.sc. Lidija Galović (HGI), uz tajnicu Mariju Bošnjak (HPM), koje su osmislile projekt aktivne popularizacije geologije u osnovnim i srednjim školama, ali i na raznim znanstvenim manifestacijama. Projekt nosi naziv Upoznaj Zemlju – zaviri u mikroskop! a kao dio kurikuluma odobren je od Agencije za odgoj i obrazovanje od 2013. g. Projekt se aktivno odvija i danas, uz volonterski rad geologa iz svih hrvatskih institucija i tvrtki, usko povezanih s geoznanostima.

Članovi Odsjeka svojom aktivnošću žele doprinijeti ostvarenju učinkovite zaštite geološke baštine i njenom promoviranju u javnosti, te ostvarenju ciljeva koji su zacrtani i Zakonom o zaštiti prirode, kojim je utvrđeno što je geološka baština, kako ju zaštititi i štititi.

Zakon je donesen 21. lipnja 2013, a proglašen je 24. veljače 2013. od strane predsjednika RH http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html.
Kronologija zaštite lokaliteta prikazana je na slici 2.

Slika 2: Kronologija zaštite geolokaliteta od 1948 do 2013. godine (DZZP, 2012).
Slika 2: Kronologija zaštite geolokaliteta od 1948 do 2013. godine (DZZP, 2012).

Izvor podataka: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode-Upisnik zaštićenih područja i baza podataka Državnog zavoda za zaštitu prirode.