Novosti

Objavljen novi broj časopisa Geologia Croatica – 77/1 

21. ožujka. 2024.

Objavljen je novi broj časopisa Geologia Croatica – 77/1, koji je izašao sredinom listopada.Geologia Croatica izlazi tri puta godišnje. Časopis pokriva širok spektar geoloških disciplina (paleontologiju,stratigrafiju, mineralogiju, sedimentologiju, petrologiju, geokemiju, strukturnu geologiju, karstologiju, hidrogeologiju iinženjersku geologiju), uključujući pedogenezu, naftnu geologiju i geologiju okoliša. Radovi koji se posebno tiču Panonskog bazena, Dinarida,Jadransko-mediteranske regije, kao i pregledni radovi zanimljivi široj publici su dobrodošli. Sadržaj novog broja:

Lower Permian Košna conglomerates of the Velebit Mt. (Croatia): modal composition, provenance and depositional environment

Iva Palatinuš, Katarina Gobo, Karmen Fio Firi, Frane Marković, Jasenka Sremac

Middle Miocene (Late Badenian) microvertebrates from Hidas, SW Hungary

János Hír, Márton Venczel, Krisztina Sebe

First palynological results from Spila nad Procjepom cave, Mljet island (Croatia)

Koraljka Bakrač, Olena Sirenko, Dario Hruševar, Ivona Baniček, Vibor Novak, Nataša Kletečki, Ankica Oros Sršen

First occurrence of dumortierite in Croatia: its chemical composition and appearance as an igneous mineral in leucogranite-hosted pegmatite

Vesnica Garašić, Boško Lugović †, Mirjana Krsnik, Šime Bilić, Hans-Peter Meyer, Ralf Schuster, Maja Vrkljan