Novosti

Virtulab – priopćenje za medije

15. lipnja. 2021.

Ideja o virtualnom povezivanju petnaest laboratorija s pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu rodila se 2015. Radi se o laboratorijima koji se bave različitim analizama primarnih i sekundarnih sirovina na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, Metalurškom fakultetu u Sisku, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.

Spomenutih pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu tada je započelo intenzivnu suradnju unutar zajednice znanja i inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) Raw Materials. Misija EIT-a je postizanje održivog razvoja i konkurentnost Europske Unije kroz jačanje inovacijskih i znanstveno-istraživačkih kapaciteta umrežavanjem sveučilišta, istraživačkih centara i industrije u tzv trokut znanja. Zajednice znanja i inovacija Raw Materials taj koncept primijenjuje na ne-energetske primarne i sekundarne mineralne sirovine.