Novosti

Prijave za Međunarodni simpozij Georaznolikost i geobaština 2022

02. lipnja. 2022.

Otvorene su prijave sudionika i izlaganja za MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “GEORAZNOLIKOST I GEOBAŠTINA – STANJE I PERSPEKTIVE” koji će se održati 7. do 9. listopada 2022. godine u Pećinskom parku Grabovača u Perušiću.

Informacije o simpoziju: GEORAZNOLIKOST-GEOBAŠTINA 2022. – o Simpoziju – Geografski odsjek (unizg.hr)

Prijave: Prijave – Geografski odsjek (unizg.hr)

Info na engleskom jeziku i prijave: Geodiversity-Geoheritage English page – Geografski odsjek (unizg.hr).