Novosti

Predavanje u organizaciji Odsjeka za mineralogiju – 24. ožujka 2022.

15. ožujka. 2022.

Odsjek za mineralogiju organizira predavanje pod naslovom Mineraloško-geokemijska poveznica između močvarne željezne rude te kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih arheoloških uzoraka u nizinskom slivu rijeke Drave koje će održati dr. sc. Tomislav Brenko.

Predavanje je organizirano u hibridnom obliku: održat će se uživo na Mineraloško-petrografskom zavodu Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (predavaonica MPZ1, Horvatovac 95, Zagreb) u četvrtak 24. ožujka 2022. godine u 12:30 h, a bit će prenošeno putem MS Teams platforme (poveznica za predavanje).