Novosti

Izvještaj s ekskurzija 7. hrvatskoga geološkog kongresa u Poreču 2023. godine

10. listopada. 2023.

Vodič ekskurzija 7. hrvatskoga geološkog kongresa, koje su se održale 4. listopada 2023. godine na području Istre ‒ Siva (A1), Crvena (A2) i Bijela (A3) Istra, uredile su Karmen Fio Firi i Andrea Čobić, na ukupno 88 stranica. Uvodni dio napisali su Igor Vlahović, Ivo Velić i Dubravko Matičec, pod naslovom: A BRIEF INTRODUCTION TO THE GEOLOGY OF ISTRIA.

CRVENA ISTRA predstavlja zapadni i južni dio Istarske ravnice nazvane po crvenom mediteranskom tipu tla terra rossa koji pokriva veliki dio jurskih, krednih i eocenskih karbonata. SIVA ISTRA (ili ponekad naziva Zelena Istra zbog bujne vegetacije) pokriva područje središnje Istre, sastavljene od eocenskih turbiditnih naslaga. BIJELA ISTRA obuhvaća područje istočne i sjeveroistočne Istre, koje karakteriziraju karstificirani izdanci svijetlih kredno-eocenskih vapnenaca.

Ekskurzija A1 ‒ SIVA ISTRA / GREY ISTRIA obradila je teme “Fliš, geohazardi, hidrogeologija”, sljedećih autora: Vlatko Gulam, Krešimir Petrinjak, Tihomir Frangen i Iris Bostjančić. Cilj ekskurzije je bio pokazati različite geomorfološke procese koji su pridonijeli oblikovanju jedinstvenog reljefa vidljivog na površini danas, u konačnici definirajući poznati teren kao “Siva Istra”. Ekskurzija je obuhvaćala pet točaka, svaka pažljivo odabrana za prikaz različitih tipova sedimenata:

STOP 1 – KOTLI: THE BEGINNING OF DEEP-SEA SEDIMENTATION IN THE MIDDLE EOCENE BASIN OF ISTRIA;

STOP 2 – EMMANUELLE: THE MOST IMPRESSIVE BADLAND OF GREY ISTRIA;

STOP 3 – HUM: ISTRIAN FLYSCH AND MEGABEDS;

STOP 4 – BRUS: CIRCULAR CHAIN OF EXOGENETIC PROCESSES AND UNIQUE GEOLOGICAL SETUP UNFOLDS THE LANDSLIDE;

STOP 5 – PRINCESS’S MEGABED: A GEOLOGICAL ODYSSEY.

Na ekskurziji je sudjelovalo 17 sudionika.

Ekskurzija A2 – CRVENA ISTRA / RED ISTRIA opisala je “Regionalne diskordancije – kopneni materijali” na području Istre, grupe autora: Goran Durn, Ivor Perković, Marta Mileusnić, Igor Vlahović, Stanko Ružičić, Darko Matešić, Blanka Cvetko Tešović, Maja Martinuš, Vedran Rubinić, Ivan Razum, Branimir Šegvić, Milan Mihovilović, Sergej Zvocak. Ekskurzija je obuhvaćala četiri točke:

STOP 1 – ROVINJ-1 BAUXITE DEPOSIT: LOWERMOST KIMMERIDGIAN–UPPER TITHONIAN UNCONFORMITY;

STOP 2 – KANFANAR QUARRY: UPPERAPTIAN–UPPER ALBIAN UNCONFORMITY;

STOP 3 – HISTORIC BAUXITE MINE, MINJERA (THE PALAEOGENE BAUXITE-BEARING AREA OF MINJERA): UPPER CENOMANIAN/UPPER SANTONIAN–LOWER EOCENE UNCONFORMITY;

STOP 4 – TERRA ROSSA SOIL PROFILE IN THE KORONIKI VINEYARD: UPPER EOCENE–RECENT UNCONFORMITY.

Na ekskurziji je sudjelovalo 33 sudionika.

Ekskurzija A3 ‒ BIJELA ISTRA / WHITE ISTRIA obuhvatila je “Karbonatnu platformu i arhitekstonsko-građevni (AG) kamen” istarskog područja, a o tome su pisali sljedeći autori: Damir Palenik, Igor Vlahović, Ladislav Fuček, Aleksandar Mezga, Bojan Matoš, Dubravko Matičec, Darko Matešić. Ekskurzija je obuhvaćala sljedeće četiri točke:

STOP 1 – KIRMENJAK QUARRY: DINOSAUR TRACKSITE;

STOP 2 – UČKA: A BRIEF OVERVIEW OF THE GEOLOGY OF UČKA MT. AT THE VELA DRAGA VIEWPOINT;

STOP 3 – ĆIĆARIJA: GEOLOGICAL AND STRUCTURAL ARCHITECTURE OF THE CENTRAL PART OF THE ĆIĆARIJA MT.;

STOP 4 – FANTASIA QUARRY: THE FANTAZIJA QUARRY GEOLOGICAL NATURAL MONUMENT.

Na ekskurziji je sudjelovalo 23 sudionika.

Ovdje možete preuzeti Vodič ekskurzija 7. HGK