HGD Odsjeci

Odsjek za inženjersku geologiju

Voditelj odsjeka
Ivan Kosović, dipl.ing.geol.
E-mail: ivan.kosovic@hgi-cgs.hr  

Tajnica odsjeka:
Doc.dr.sc. Lovorka Librić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
E-mail: llibric@grad.hr

O odsjeku

Odsjek za inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog društva okuplja znanstvenike i stručnjake iz podrućja inženjerske geologije, odnosno primijenjene geologije. U radu Odsjeka za inženjersku geologiju sudjeluje 26 aktivnih članova koji su ujedno i članovi Hrvatske nacionalne grupe međunarodnog društva IAEG (Internacional Association for Engineering Geology and Environment).

Najveći dio članova Odsjeka čine zaposlenici Hrvatskog geološkog instituta, Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju, potom slijede Sveučilište u Zagrebu sa Rudarsko-geološko-naftnim i Građevinskim fakultetom u Zagrebu te Geotehničkim fakultetom u Varaždinu, zatim slijedi Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci te zaposlenici cijelog niza privatnih tvrtki koji se bave inženjerskogeološkim i geotehničkim istraživanjima.

Osim u stručnom radu članovi Odsjeka daju veliki doprinos i znanstvenom radu publiciranjem znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima iz područja geološkog inženjerstva, te aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim kongresima i radionicama. Nekoliko članova Odsjeka su voditelji međunarodnih znanstvenih projekata koji su sufinancirani iz fondova EU te istraživačkih projekata koji su financirani od strane HRZZ-a. Jedan od ciljeva Odsjeka je uspostavljanje kontakata i suradnja sa srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu te aktivno sudjelovanje u popularizaciji inženjerske geologije u Hrvatskoj.