HGD Odsjeci

Odsjek za hidrogeologiju

Voditeljica odsjeka
dr. sc. Tamara Marković
E-mail: markovic@hgi-cgs.hr

Tajnik odsjeka:
Igor Karlović
E-mail: ikarlovic@hgi-cgs.hr

O odsjeku

Odsjek za hidrogeologiju Hrvatskoga geološkog društva okuplja stručnjake iz različitih obrazovnih i istraživačkih ustanova i poslovnih organizacija, kojima je zajednički cilj promicanje iskustava te novih dostignuća i spoznaja na području hidrogeologije. Posljednjih je godina u fokusu rada odsjeka bila organizacija predavanja iz različitih područja hidrogeologije te povezivanje i održavanje kontakata s međunarodnim stručnjacima i organizacijama. U okviru odsjeka djeluje i Nacionalna grupa Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).

IAH je osnovan 1956. a tijekom godina je, zahvaljujući stalno rastućem značaju podzemne vode u svjetskoj vodoopskrbnoj problematici, okupio više od 4000 članova iz više od 147 zemalja. Hrvatska nacionalna grupa je utemeljena 1993. godine i od samog je početaka jedna od brojčano zapaženijih nacionalnih grupa u tom međunarodnom udruženju. Članovi su većinom zaposlenici Hrvatskoga geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Geotehničkog fakulteta Varaždin, a u manjoj mjeri i drugih ustanova i poslovnih subjekata (Prirodoslovni muzej, Hrvatske vode, Građevinski fakultet u Rijeci i Splitu, manja privatna poduzeća koja se bave vodoopskrbnom problematikom). Trenutno broji 35 članova, a zbog različitih znanstvenih i stručnih interesa u svom članstvu okuplja i stručnjake koji nisu članovi HGD-a.

Nacionalna grupa u 2017. godini zajedno s Hrvatskim geološkim institutom organizira 44. kongres Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH) “Groundwater Heritage and Sustainability” koji će se održati od 25. do 29. rujna 2017. godine u Dubrovniku http://iah2017.org. U radu kongresa će sudjelovati znanstvenici i stručnjaci iz cijelog svijeta će u okviru sljedećih kongresnih tema: 1. Baština podzemnih voda – neprocjenjiva vrijednost za sadašnje i buduće generacije; 2. Modeliranje podzemnih voda; 3. Motrenje podzemnih voda – novi pristupi; 4. Podzemna voda u krškim terenima; 5. Podzemna voda i eko sustavi; 6. Hidro potencijal i geotermalna energija; 7. Održivo upravljanje podzemnim vodama; 8. Mineralne vode i zdravlje; 9. Hidrogeologija otoka i obalnog područja prezentirati svoja i razmijeniti svoja najnovija znanstvena i stručna postignuća iz područja geološkog inženjerstva, okoliša i upravljanja prirodnim resursima.

Vijeće:

  • Dr. sc. Željko Duić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehniđki fakultet Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, Hrvatski geološki institut
  • Želimir Pekaš, dipl. ing. geol., Hrvatske vode

GLAVNI CILJEVI

  • Okupiti stručnjake iz različitih obrazovnih i istraživačkih ustanova te poslovnih organizacija s ciljem razmjene iskustava te promicanja novih dostignuća i spoznaja na području hidrogeologije u Hrvatskoj
  • Povezati domaće stručnjake sa stručnjacima iz inozemstva s ciljem razmjene iskustava te promicanja novih dostignuća i spoznaja na području hidrogeologije
  • Organizirati predavanja, ekskurzije i seminare

SLJEDEĆE KONFERENCIJE

23.-25.11.2023.: 8. hrvatska konferencija o vodama “Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije”, Poreč, Hrvatska

10.-13.4.2024.: 4. međunarodna konferencija VODE U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (WSPA2024), Pula, Hrvatska

8. – 13.9.2024.: IAH 2024 World Groundwater Congress, Davos, Švicarska

VANJSKE POVEZNICE

Institucije:
Hrvatske vode http://voda.hr
Hrvatski geološki institut www.hgi-cgs.hr
Rudarsko – geološko – naftni fakultet (Zagreb) www.rgn.hr
USGS http://www.usgs.gov/


Međunarodne udruge:
International Association of Hydrogeologist http://iah.org/
International Water Association http://www.iwahq.org/1nb/home.html
American Geophysical Union http://sites.agu.org/


Domaće udruge:
Hrvatsko hidrološko društvo http://www.hhd.hr/
Hrvatsko društvo za zaštitu voda http://www.hdzv.hr/


Časopisi
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0

Besplatni software
http://water.usgs.gov/software/lists/alphabetical