HGD Odsjeci

Geomatematički odsjek

Voditelj odsjeka
doc. dr. sc. Zoran Kovač
E-mail: zoran.kovac@rgn.unizg.hr

Obavijesti

 1. Održana je godišnja skupština Odsjeka (9. studenoga 2023. godine) na kojoj je glavna tema bila organizacija međunarodne znanstvene konferencije u 2024. godini odnosno 5. hrvatskog skupa iz geomatematike i geološkoga nazivlja pod nazivom „Mathematical methods and terminology in geology 2024 (Matgeo2024)“.
 2. Dodijeljena je godišnja nagrada za rad iz područja geomatematike koji je kvalitetom i dostupnošću najviše utjecao na popularizaciju toga područja u 2023. godini – Kovač, Z.; Bačani, L.; Ružičić, S.; Parlov, J.; Posavec, K.; Buškulić, P. Using Water Stable Isotopes and Cross-Correlation Analysis to Characterize Infiltration of Precipitation through Unsaturated Zone at the Velika Gorica Site of Zagreb Aquifer. Journal of Hydrologic Engineering, 2023, 28 (4), 04023002, (https://doi.org/10.1061/JHYEFF.HEENG-5806).
 3. Članovi Odsjeka su sudjelovali na izložbama inovacija ARCA, INOVA i I3G. Osvojene su sljedeće nagrade:
  1. Prof. dr. sc. Tomislav Malvić – zlatna medalja (INOVA) – „Algoritam za brzo prepoznavanje litotipova površinskih uzoraka na primjeru karbonata“;
  2. Izv. prof. dr. sc. Marko Cvetković – zlatna medalja (INOVA) – „Automatizacija procesa mokrog odvajanja sitnih čestica iz uzoraka geološkog materijala sa smanjenom potrošnjom vode i energije“;
  3. Izv. prof. dr. sc. Marko Cvetković – zlatna medalja (INOVA) i srebrna medalja (ARCA) – „Sustav za izvlačenje sondi“;
  4. Izv. prof. dr. sc. Marko Cvetković – Posebno priznanje (8. izložba inovacija I3G) – „Sustav za izvlačenje sondi“.

4. hrvatski skup iz geomatematike i geološkoga nazivlja („Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2022.“) održan je 24. listopada na RGN fakultetu. Svi podatci dostupni su na https://ahat.rgn.hr/index.php/Matgeo2022/Matgeo2022 . Zbornik recenziranih radova skupova može se preuzeti na https://www.bib.irb.hr/1203784

Godišnja nagrada odsjeka za 2022. dodijeljena je skupini autora – Josipa Pavičić, Karolina Novak Mavar, Vladislav Brkić i Katarina Simon – za znanstveni članak „Biogas and Biomethane Production and Usage: Technology Development, Advantages and Challenges in Europe“, objavljenom u znanstvenom časopisu Energies 2022, 15, 2940 (https://doi.org/10.3390/en15082940).

O odsjeku

O razlozima koji su potaknuli osnivanje odsjeka 2007. godine

Pri Hrvatskom geološkom društvu, prije nekoliko mjeseci, osnovan je novi Geomatematički odsjek. To je dvanaesti po redu odsjek u strukturi Društva. Postupak je započeo na neslužbenom sastanku proširenog sastava Upravnog odbora HGD-a održanog 22. ožujka 2007. kada je inicijativu za osnivanjem toga odsjeka predložio dr. sc. Tomislav Malvić.

Inicijativa za osnivanje takvoga odsjeka već neko vrijeme postoji u krugu nekolicine članova Društva, a predstavlja institucionalno oblikovanje aktivnosti potaknutih razvojem geomatematike u okviru hrvatske geologije kao i višegodišnjom suradnjom s Geomatematičkim odsjekom Mađarskog geološkog društva. Zadnje dvije godine nekolicina hrvatskih geologa nazočila je njihovom već tradicionalnom geomatematičkom kongresu, a prošle godine autor ovoga priloga bio je pozvani predavač na tome skupu. Također sam od strane mađarskih kolega potaknut da i osobno razmislim o osnivanju sličnoga odjela pri Hrvatskom geološkom društvu, a kako bi se naša suradnja mogla odvijati i na razini geoloških društava.

Nadalje, u zadnjih 3-4 godine nekolicina autora objavila je u našim časopisima (Geologia Croatica, Nafta i Vijesti HGD-a) niz radova iz područja geomatematike te tako popularizirala to podrućje geologije, koje se u inozemstvu upotrebljava ravnopravno s drugim metodama geološkog istraživanja (poput stratigrafije, tektonike, paleontologije, geomorfologije, geokemije i drugih) više od dvadesetak godina. Smatrajući geologiju dominantno prirodnom znanošću, geomatematika povezuje našu struku s “kraljicom” prirodnih znanosti, tj. matematikom, poboljšavajući egzaktnost našega viđenja svijeta i pojava u podzemlju.

Također, sve se veći broj studenata počeo zanimati i prakticirati istraživanja temeljena na geomatematici. Dvoje od njih izradili su diplomske radove na tu temu (gg. Davorin Balić i Marko Cvetković), a nekoliko drugih surađuju na projektima gdje je geomatematika jedan od ključnih alata za ostvarenje istraživačkih ciljeva, bilo da se isti postižu upotrebom “klasične” deskriptivne statistike, analizom razdiobi, statističkim testovima, geostatistikom ili neuronskim mrežama.

Upravo kroz HGD, odnosno aktivnosti predloženog odsjeka, uočili smo mogućnost postupnog razvoja i popularizacije svih spomenutih područja geomatematike u Hrvatskoj, a kroz različita predavanja, radionice i tiskanje publikacija Geomatematičkog odsjeka. Sve takve aktivnosti bit će znatno lakše provoditi ako ćemo naš rad moći staviti u postojeći okvir djelatnosti HGD-a. Pretpostavljajući uspješan rad, vjerujem kako će vremenom veći broj naših geologa postati zainteresiran i pristupiti geomatematičkoj zajednici te možda organizirati domaće i međunarodne skupove na tu tematiku.
Iz tih razloga, a u skladu s člankom 27. Statuta HGD-a predloženo je osnivanje Geomatematičkog odsjeka. 

Potporu su pružili sljedeći članovi Društva:

Uroš Barudžija, dipl. ing.
Josip Bubnić, dipl. ing., tajnik HGD-a
Marko Cvetković, aps. (ujedno se pridružuje Odsjeku)
Dr. Tonći Grgasović, dipl. ing.
Doc. dr. sc. Antun Husinec, potpredsjednik HGD-a
Nina Kovačić, dipl. ing.
Željko Krušlin, dipl. ing.
Jadranka Matić, dipl. ing.
Dr. sc. Danica Miletić, dipl. ing.
Igor Rusan, dipl. ing. (ujedno se pridručuje Odsjeku)
Vlatka Vaniček, dipl. ing. (ujedno se pridručuje Odsjeku)


Predlagač je autor priloga koji je ujedno na sjednici Upravnog odbora HGD-a održanoj u svibnju 2007. gdje je odsjek potvrđen, izabran za voditelja. Tijekom kolovoza 2007. još dvojica mađarskih kolega pridručila su se Odsjeku i to prof. dr. sc. János Geiger sa Sveučilišta u Szegedu te dr. sc. Zoltán Unger iz Geološkog instituta Mađarske.

Popis članova (na dan 24. listopada 2022., 29 članova)

Tematske nagrade koje su primili članovi odsjeka pogledajte OVDJE.

Geomatematičke knjige odsjeka pogledajte OVDJE.

Izabrane radove pogledajte OVDJE.

Predavanja pogledajte OVDJE.

Hrvatski skupovi iz matematičkih metoda i nazivlja:

1. skup „Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016.“
– https://ahat.rgn.hr/index.php/matgeol/Mat2016

2. skup „Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2018.“
https://ahat.rgn.hr/index.php/matgeo2018/

3. skup „Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2020.“
– https://ahat.rgn.hr/index.php/Matgeo2020/2020

4. skup „Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2022.“
– https://ahat.rgn.hr/index.php/Matgeo2022