HGD Odsjeci

Geofizički odsjek

Voditeljica odsjeka
Nada Krklec
E-mail: Nada.Krklec@ina.hr

Tajnica odsjeka:
Tihana Ružić
E-mail: Tihana.Ruzic@ina.hr

O odsjeku

Geofizički odsjek osnovan je 1. srpnja 1996. godine. članovi odsjeka uglavnom su djelatnici i bivši djelatnici INA-Naftaplina koji su svojim radom ili prijašnjim djelovanjem direktno uključeni u geofizičke metode.

Programom rada Odsjeka zacrtano je da se pored promicanja geofizičkih metoda putem predavanja i eskurzija, radi i na upoznavanju s novim tehnologijama i informatičkim dostignućima koja se primjenjuju u geoznanostima, te usvajanju stručne terminologije.

Isto tako namjera je da se uspostave kontakti i razmjena sa srodnim društvima u svijetu, a u zemlji, da se radi na povećanju članstva i u onim sredinama koje nisu izravno uključene u naftni posao.