HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za zaštitu geološke baštine
Studentski odsjek

 

Publikacije


GEOLOGIA CROATICA


Znanstveni časopis Geologia Croatica, glasilo Hrvatskoga geološkog instituta i Hrvatskoga geološkog društva, objavljuje međunarodno recenzirane radove iz svih područja geoznanosti. Časopis izlazi tri puta godišnje na engleskom jeziku, referiran je u petnaestak međunarodnih bibliografskih baza, a razmjenjuje se s tristotinjak međunarodnih institucija.

Više podataka, uključujući Upute za autore i pretraživanje svih radova objavljenih od 1993. godine, možete naći na mrežnim stranicama časopisa: www.geologia-croatica.hr

Na mrežnim stranicama možete i besplatno pristupiti cjelovitim člancima u pdf formatu od 1993. godine.

VIJESTI HRVATSKOG GEOLOŠKOG DRUŠTVA


Časopis Društva Vijesti Hrvatskoga geološkog društva od 1975. godine izlazi dva puta godišnje na hrvatskome jeziku. Vijesti su informativno glasilo Društva, a autori priloga su najčešće članovi HGD-a.

U Vijestima objavljujemo informacije o aktivnostima Društva tijekom prethodnog razdoblja, aktivnostima pojedinih članova društva, aktualnosti vezane uz geologiju, osvrte na geološke skupove, izložbe, ekskurzije i druge događaje, zatim popularne članke, osvrte na nove knjige te sažetke magistarskih radova i doktorskih disertacija geološkog sadržaja.

Vijesti se dostavljaju besplatno svim članovima Društva, a od 2013. godine dostupne su i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Društva. Prilozi se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku, kontinuirano tijekom tekuće godine. Priloge možete dostaviti glavnoj urednici i tehničkoj urednici elektroničkom poštom ili osobno. Za detaljnije upute vezane uz oblikovanje i slanje priloga molimo kontaktirajte urednike.
ISSN 1848-9907


 
Vijesti 53/2 Vijesti 53/1  
 
Vijesti 52/2 Vijesti 52/1  
 
Vijesti 51/2 Vijesti 51/1  
 
Vijesti 50/2 Vijesti 50/1  
 
Vijesti 49/2 Vijesti 49/1  


UREDNIŠTVO VIJESTI HGD-a


Glavna urednica:


Katarina Krizmanić, dipl. ing. geologije,
Hrvatski prirodoslovni muzej, Geološko-paleontološki odjel,
Demetrova 1, 10000 Zagreb,
tel. 01/4851-700;
e-mail:katarina.krizmanic@hpm.hr


Tehnička urednica:


Sanja Japundžić, dipl. ing. geologije,

Hrvatski prirodoslovni muzej, Geološko-paleontološki odjel,
Demetrova 1, 10000 Zagreb,
tel. 01/4851-700;
e-mail:sanja.japundzic@hpm.hr


Uredništvo:


dr. sc. Koraljka Bakrač

Hrvatski geološki institut, Sachsova 2, 10000 Zagreb
dr. sc. Karmen Fio Firi
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
dr. sc. Morana Hernitz Kučenjak
INA – Industrija nafte, d.d., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb
Ana Majstorović Bušić, dipl. ing. geologije
INA – Industrija nafte, d.d., Šubićeva 29, 10000 Zagreb
prof. dr. sc. Marta Mileusnić
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
dr. sc. Željka Žigovečki Gobac
Prirodoslovno-matematički fakultet, Mineraloško-petrografski zavod, Horvatovac bb, 10000 Zagreb
Geološka šetnja Zagrebom


"THE 7TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE NEOGENE FROM THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE"
; 28-31 May 2016 (Velika, Croatia)
www.7ncsee2017.com
--------------STUDENTSKI DANI GEOLOGIJE

skup studenata geoloških usmjerenja

5. i 6. svibnja 2017., Zagreb


Vaši prijedlozi i sugestijePostani član HGD-a!


Burza rada


 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2018. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr