HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

ProjektiProjekt CROWDTHERMAL


www.crowdthermalproject.eu


Projekt CROWDTHERMAL ima za cilj osnažiti europsku javnost da izravno sudjeluje u razvoju geotermalnih projekata uz pomoć alternativnih shema financiranja (engl. crowdfunding - grupno financiranje) i alata za socijalno angažiranje. Kako bi se taj cilj postigao, projekt će prvo povećati transparentnost geotermalnih projekata i tehnologija stvaranjem poveznice jedan na jedan između geotermalnih aktera i javnosti kako bi se mogla dobiti socijalna licenca za djelovanje (engl. Social Licence to Operate - SLO).


O projektu

Trajanje: 1. rujna 2019. - 31. kolovoza 2022.
Iznos inanciranja: 2.305.801,25 €
Izvor financiranja: H2020 Izgradnja budućnosti s niskom razinom ugljika i klimatskom otpornošću, Akcije koordinacije i podrške.


CROWDTHERMAL
će stvoriti model društvenog prihvaćanja geotermalne energije koji će se koristiti kao osnova u budućim akcijama za poticanje javne potpore geotermalnoj energiji. Paralelno i sinergijski s time, projekt će razraditi detalje o alternativnom načinu financiranja i smanjenju rizika koji pokrivaju različite vrste geotermalnih resursa i različite socio-geografske postavke. Modeli će biti razvijeni i potvrđeni uz pomoć tri studije slučaja na Islandu, te u Mađarskoj i Španjolskoj, i uz pomoć transeuropske ankete koju će provesti treće strane (nacionalne geološke organizacije) povezane s Europskom federacijom geologa (EFG-om).

SHEME RAZVOJA KORIŠTENJA GEOTERMALNE ENERGIJE UTEMELJENE U ZAJEDNICI
Na temelju prikupljenih povratnih informacija stvorit će se alat (engl. toolbox) za razvojne programere DEVELOPERE s ciljem promocije novih geotermalnih projekata u Europi, podržanih novim oblicima financiranja i razvoja shema za ublažavanje investicijskog rizika koji će biti dizajnirani tako da odgovaraju trenutno najboljim inženjerskim i mikroekonomskim praksama i konvencionalnim financijskim instrumentima.

Ciljevi projekta

  1. Proučiti i definirati zahtjeve za društvenu prihvatljivost i razviti model socijalne licence za rad (SLO) za različite geotermalne tehnologije i instalacije.
  2. Izraditi pregled uspješnih studija slučaja, kao i zapreka alternativnom financiranju geotermalne energije u državama EU na nacionalnoj i EU-razini.
  3. Predložiti nove financijske modele za grupno financiranje na nacionalnoj i nadnacionalnoj osnovi koji će pokrivati ??pojedine države članice i Europu u cjelini.
  4. Izraditi preporuke za novu shemu ublažavanja rizika koja će dopunjavati alternativna rješenja financiranja, a istovremeno štiti interes privatnih ulagača.
  5. Razviti temeljne usluge za promociju zasnovanu na društvenim medijima i alternativno financiranje geotermalnih projekata, u suradnji s postojećim strukturama i konvencionalnim igračima.

CROWDTHERMAL okuplja deset partnera iz šest država s bogatim iskustvom u financiranju geotermalnih projekata, alternativnom financiranju, korištenju društvenih medija, pružanju komunalnih usluga, istraživanjima, inovacijama, obrazovanju, ulaganjima, razvoju velikih geotermalnih projekata i međunarodnom umrežavanju na području geotermalne energije:

    Europska federacija geologa (https://eurogeologists.eu/)
    Institut za energetske sustave budućnosti (http://www.izes.de/en)
    Sveučilište u Glasgowu (https://www.gla.ac.uk/)
    GeoThermal Engineering GmbH (https://www.geo-t.de/en/)
    Istraživački centar La Palma (https://www.lapalmacentre.eu/)
    CrowdfundingHub (https://www.crowdfundinghub.eu/)
    Szeged daljinsko grijanje Co. (http://www.szetav.hu/index.html)
    Španjolska geotermalna tehnološka platforma (https://www.geoplat.org/)
    GEORG - Geotermalni istraživački klaster (https://georg.cluster.is/)
    Eimur (https://www.eimur.is/en)

EFG je uključila svoje članice (nacionalna geološka udruženja) kao povezane treće strane kako bi olakšala  prikupljanje podataka i informiranje o rezultatima projekta:

    Belgijsko-luksemburška unija geologa (Belgija i Luksemburg)
    Bugarsko geološko društvo (Bugarska)
    Hrvatsko geološko društvo (Hrvatska)
    Češka udruga ekonomskih geologa (Češka)
    Strukovna udruga njemačkih geoznanstvenika (Njemačka)
    Udruženje grčkih geologa (Grčka)
    Mađarsko geološko društvo (Mađarska)
    Talijansko nacionalno vijeće geologa (Italija)
    Poljska asocijacija za procjenu vrijednosti mineralnih sirovina u Poljskoj (Poljska)
    Portugalsko udruženje geologa (Portugal)
    Srpsko geološko društvo (Srbija)
    Slovensko geološko društvo (Slovenija)
    Španjolska udruga profesionalnih geologa (Španjolska)
    Tursko udruženje ekonomskih geologa (Turska)
    Nacionalno udruženje geoloških i rudarskih stručnjaka (Rumunjska)
    Ukrajinsko udruženje geologa (Ukrajina)


Inicijalni je projektni sastanak održan 1. listopada 2019. u Briselu (https://www.crowdthermalproject.eu/2019/10/01/crowdthermal-kick-off-meeting-brussels/), te su održane dodatne prezentacije projekta u Briselu i Wuhanu (Kina) (https://www.crowdthermalproject.eu/2019/11/18/crowdthermal-has-been-presented-in-brussels-and-in-wuhan-china/).

Dosadašnjim rezultatima projekta moguće je pristupiti na: https://www.crowdthermalproject.eu/deliverables/


Koordinatorica za projekt CROWDTHERMAL ispred Hrvatskoga geološkog društva je dr. sc. Staša Borović
iz Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

Za dodatne informacije o projektu možete joj se obratiti elektroničkom poštom na sborovic@hgi-cgs.hr.

 

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2020. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr