HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

ProjektiProjekt INTRAW


 Projekt INTRAW dio je Obzor 2020 programa Europske komisije s ciljem poticanja međunarodne suradnje u sektoru neenergetskih mineralnih sirovina (raw materials). Projekt je započeo s radom u veljači 2015 godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt INTRAW planira i otvara nove oblike suradnje u sektoru neenergetskih sirovina između zemalja članica EU-a i ostalih tehnološki naprednih zemalja , kao što su Australija, Kanada, Japan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države, s naglaskom na: Istraživanja i razvoj.

    - smjernice i strategije razvoja neenergetskih mineralnih sirovina
    zajedničke edukacijske programe
    - procedure izdavanja dozvola i dopuštenja, honoriranje, porezne politike
    sustavi izvještavanja
   - primjeri istraživanja, ekstrakcija, oplemenjivanje i recikliranje
    upravljanje i zamjena kritičnih raw materijala

Pod ravnanjem Europske Federacije Geologa (European Federation of Geologists - EFG), projekt INTRAW okuplja međunarodni konzorcij sastavljen od 15 partnera zajedno i pridruženim trećim stranama s odgovarajućim iskustvom u istraživanju, inovacijama, edukaciji, industriji, trgovini i međunarodnom umrežavanju kroz cijeli lanac vrijednosti neenergetskih materijala. Hrvatsko geološko društvo sudjeluje u ovome projektu kao treća strana.

Ishodi planiranja i transfera znanja koristi će se kao polazišna osnova za pokretanje Internacionalnog opservatorija za neenergetske sirovine pri Europskoj Uniji (European Union's International Observatory for Raw Materials).

Trajanje projekta
: 1 veljača 2015 – 31 siječanj 2018
Ovaj projekt financira Europska unija kroz Horizont 2020 program istraživanja i razvoja ugovorom
br. 642130.

KOORDINATOR PROJEKTA

Europska federacija geologa (EFG) / Belgija
www.eurogeologists.eu
Kontakt: Vítor Correia (efg.president@eurogeologists.eu) i
Isabel Fernández Fuentes (isabel.fernandez@eurogeologists.eu)

Nacionalna osoba za kontakt
:
Sibila Borojević Šoštarić (sibila.borojevic-sostaric@rgn.hr)

Članovi konzorcija Pogledajte ovdje

Više informacija na
: www.intraw.eu

INTRAW letak
Preuzmite letak

INTRAW obavijest za medije
Press release 03 2015

Press release 09 2015
Press release 02 2016
Press release 12-2016

Press release 04-2017
Press release 08-2017
Press release 11-2017
The World of Raw Materials 2050


INTRAW izvještaji
INTRAW - WP1 Countryreport AUS LR

INTRAW - WP1 Countryreport CA LR

INTRAW - WP1 Countryreport JAPAN LR

INTRAW - WP1 Countryreport RSA LR

INTRAW - WP1 Countryreport USA LR

INTRAW - WP1 Transactionalreport E-O Summary

INTRAW - WP1 Transactionalreport I-T Summary

INTRAW - WP1 Transactionalreport R-I Summary

Intraw videos
Video 1

Video 2

----------------------------------------------------------------

NOVOSTI


Objavljen je treći po redu info-letak H2020 projekta INTRAW – International Observatory on Raw materials, u kojem HGD sudjeluje kao povezana treća strane (eng. linked third party).

 

Projekt je započeo 2015. godine, i bavi se istraživanjem mogućnosti suradnje između zemalja članica EU i pet tehnološki naprednih i resursima bogatih zemalja izvan EU (Australia, Kanada, Brazil, Južna Afrika i SAD).

 

INTRAW je razvio tri scenarija koji opisuju razvoj tržišta ne-energetskih sirovina (raw materials) u 2050. godini, o čemu se provela rasprava kroz niz radionica u organizaciji članica konzorcija, te završna rasprava sa 30 sudionika konferencije EU Raw materials week u Briselu.

 

Tri scenarija pod nazivom "Unlimited trade", "Sustainable trade" i "National walls" imaju za cilj pripremiti Europsku uniju za budućnost i istovremeno spasiti je od mogućih neželjenih pravaca razvoja tržišta ne-energetskih sirovina. Scenariji će biti dostupni na web stranici projekta  početkom 2017. godine.

 

Više informacija na ovdje

 

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2019. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr