HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

ProjektiProjekt ROBOMINERS


Projekt ROBOMINERS ( (https://robominers.eu/) financira program OBZOR 2020 Europske zajednice za istraživanje i inovacije, s ciljem olakšavanja pristupa Europskoj zajednici mineralnim sirovinama. Osnovna ideja projekta je razvoj modularnog robotskog rudara sposobnog za preoblikovanje prema određenim uvjetima.

Inovativnim pristupom proizveo bi se novi ekosustav rudarenja s novim idejama iz drugih sektora, poglavito uključivanjem robotičkih ideja. Korištenje robotskih rudara bilo bi posebice važno pri eksploataciji malih i nepristupačnih ležišta mineralnih sirovina.

Pod ovim se podrazumijevaju napušteni ili poplavljeni već postojeći rudarski objekti, kao i već istražena mjesta ranije označena ekonomski neisplativim zbog nedovoljne veličine ili nedostupnosti.

 

Saznajte više

 


Projekt ENGIE


Projekt ENGIE provodi se pod vodstvom European Federation of Geologists (EFG), a podržan je od strane Raw Materials Community Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology (EIT RawMaterials)).

Cilj projekta je stvaranje interesa kod djevojaka u dobi od 13 do 18 godina za studiranjem geoznanstvenih i srodnih inženjerskih disciplina, čime bi došlo do ravnoteže spolova u ovim poljima znanosti.

Projekt je zapoleo u siječnju 2020. godine i trajat će tri godine, a uključuje niz aktivnosti uglavnom usmjerenih na popularizaciju geoznanosti; predavanja, radionice, edukacijske radionice za nastavnike...

 

Saznajte više

 


Projekt REFLECT


Redefiniranje svojstava geotermalnih fluida u ekstremnim uvjetima sa ciljem optimizacije budućeg korištenja geotermalne energije. Učinkovitost korištenja geotermalne energije zavisi od ponašanja fluida koji prenose toplinu između geosfere i projektiranih komponenata elektrane. Projekt REFLECT ima za cilj predvidjeti i izbjeći probleme vezane uz kemizam fluida.

Fizička i kemijska svojstva fluida često su loše definirana jer je, unatoč velikom tehnološkom napretku,  i dalje teško provesti uzorkovanja i in situ mjerenja u ekstremnim uvjetima.

 

Saznajte više

 


Projekt CROWDTHERMAL


Projekt CROWDTHERMAL ima za cilj osnačiti europsku javnost da izravno sudjeluje u razvoju geotermalnih projekata uz pomoć alternativnih shema financiranja (engl. crowdfunding - grupno financiranje) i alata za socijalno angažiranje.

Kako bi se taj cilj postigao, projekt će prvo povečati transparentnost geotermalnih projekata i tehnologija stvaranjem poveznice jedan na jedan između geotermalnih aktera i javnosti kako bi se mogla dobiti socijalna licenca za djelovanje (engl. Social Licence to Operate - SLO).

 

Saznajte više

 


Projekt INFACT


Istraživanje mineralnih resursa zahtijeva inovacije koje mijenjaju geološke ciljeve istraživanja, prirodne lokalitete koja su oduhvaćena ili načn na koji se istražuju. Unatoč bogatoj povijesti rudarstva i preostalog bogatstva mineralnih sirovina, trenutni uvjeti unutar EU predstavljaju niz društvenih, političkih, zakonodavnih, troškovnih, tehničkih i fizičkih prepreka istraživanju mineralnih sirovina: prepreke koje treba prevladati inovacijama, dijalozima i reformama.

 

Saznajte više

 


Projekt KINDRA


Znanje i istračivanja podzemnih voda u Europskoj uniji često su raspršeni i nisu standardizirani. Cilj projekta KINDRA je provesti procjenu razine stručnog i znanstvenog znanja na nivou EU.

 

Saznajte više

 


Projekt INTRAW


Projekt INTRAW dio je Obzor 2020 programa Europske komisije s ciljem poticanja međunarodne suradnje u sektoru neenergetskih mineralnih sirovina (raw materials). Projekt je započeo s radom u veljači 2015 godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt INTRAW planira i otvara nove oblike suradnje u sektoru neenergetskih sirovina između zemalja članica EU-a i ostalih tehnološki naprednih zemalja , kao što su Australija, Kanada, Japan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države

Saznajte više


Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr