HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

O nama


Hrvatsko geološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geologe, te osobe koje se zanimaju za geologiju, kao i institucije iz područja geoloških znanosti.

Cilj i svrha djelovanja društva je promicanje djelatnosti geologa i razvoj geologije kao znanstvenog područja. Osobiti zadaci društva su unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u geološkoj struci, razvijanje geologije, širenje geološkog znanja te stručno i znanstveno usavršavanje članova.

Rad društva ogleda se u organizaciji i održavanju javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, tribina, objavljivanje znanstvenih radova članova društva kako u domaćoj tako i u inozemnoj literaturi.

Etički kodeks
Statut HGD-a


U skladu s navedenim ciljevima Društvo:
 • organizira stručni rad i geološka znanstvena istraživanja;
 • organizira i okuplja one koji se bave problemima na području geologije i srodnih znanosti;
 • podiže stručnu razinu članova te potiče njihov znanstveni rad i brine se o trajnom obrazovanju geologa;
 • u svojim povremenim i trajnim izdanjima tiska stručna i znanstvena djela s područja geologije;
 • organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka;
 • prati razvoj i položaj geologije u obrazovanju;
 • održava veze i surađuje sa srodnim društvima;
 • zalaže se za otvorenost stručnog i znanstvenog rada;
 • organizira stručne sastanke, skupove, kongrese i stručna putovanja;
 • popularizira geologiju;
 • predlaže osobe, ustanove i znanstvena djela za javna priznanja;
 • razvija profesionalnu odgovornost i etiku u geološkoj struci.

UPRAVNI ODBOR

Prof. dr. sc. Davor Pavelić – predsjednik (RGNF)
dpavelic@rgn.hr

Izv. prof. dr. sc. Marijan Kovačić – potpredsjednik (PMF)
mkovacic@geol.pmf.hr

Dr. sc. Zoran Kovač – tajnik (RGNF)
zoran.kovac@rgn.hr


Dr. sc. Staša Borović, članica (HGI)
Dr. sc. Slobodan Miko, član (HGI)
Doc. dr. sc. Stanko Ružičić, član (RGNF)
Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, član (PMF)
Renata Brezinščak, dipl. ing., članica (HPM)
Dr. sc. Goran Mikša, član (INA)
Dr. sc. Jasna Tadej, članica (INA)


Matija Vukovski – predstavnik studenata u statusu promatrača


NADZORNI ODBOR
Prof. dr. sc. Josip Halamić, predsjednik (HGI)
Izv. prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, članica (PMF)
Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, članica (RGNF)
Mr. sc. Ana Mišević, zamjena člana (INA)
Prof. dr. sc. Tatjana Vlahović, zamjena člana (HPM)


SUD ČASTI
Akademik prof. dr. sc. Mladen Juračić, predsjednik (PMF)
Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, član (RGNF)
Dr. sc. Tvrtko Korbar, član (HGI)
Marica Balen, dipl. ing., zamjena člana (INA)
Dr. sc. Radovan Avanić, zamjena člana (HGI)

 

LIKVIDATOR DRUŠTVA
Dr. sc. Marija Bošnjak, HPM

 
Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2020. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr