HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

O nama


Hrvatsko geološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geologe, te osobe koje se zanimaju za geologiju, kao i institucije iz područja geoloških znanosti.

Cilj i svrha djelovanja društva je promicanje djelatnosti geologa i razvoj geologije kao znanstvenog područja. Osobiti zadaci društva su unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u geološkoj struci, razvijanje geologije, širenje geološkog znanja te stručno i znanstveno usavršavanje članova.

Rad društva ogleda se u organizaciji i održavanju javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, tribina, objavljivanje znanstvenih radova članova društva kako u domaćoj tako i u inozemnoj literaturi.

Etički kodeks
Statut HGD-a


U skladu s navedenim ciljevima Društvo:
 • organizira stručni rad i geološka znanstvena istraživanja;
 • organizira i okuplja one koji se bave problemima na području geologije i srodnih znanosti;
 • podiže stručnu razinu članova te potiče njihov znanstveni rad i brine se o trajnom obrazovanju geologa;
 • u svojim povremenim i trajnim izdanjima tiska stručna i znanstvena djela s područja geologije;
 • organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka;
 • prati razvoj i položaj geologije u obrazovanju;
 • održava veze i surađuje sa srodnim društvima;
 • zalaže se za otvorenost stručnog i znanstvenog rada;
 • organizira stručne sastanke, skupove, kongrese i stručna putovanja;
 • popularizira geologiju;
 • predlaže osobe, ustanove i znanstvena djela za javna priznanja;
 • razvija profesionalnu odgovornost i etiku u geološkoj struci.

UPRAVNI ODBOR
Prof. dr. sc. Nenad Tomašić – predsjednik (PMF)
ntomasic@geol.pmf.hr

Dr. sc. Tonći Grgasović – potpredsjednik (HGI)
tgrgasovic@hgi-cgs.hr

Doc. dr. sc. Andrea Čobić – tajnica (PMF)
ancobic@geol.pmf.hr

Doc. dr. sc. Karmen Fio Firi - članica (PMF)
Doc. dr. sc. Zoran Kovač - član (RGNF)
Izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić - član (RGNF)
Ivan Kosović, dipl. ing. geol. - član (HGI)
Dr. sc. Goran Mikša - član (INA)
Dr. sc. Ana Majstorović Bušić - članica (INA)
Renata Brezinščak, dipl. ing. geol. - članica (HPM)

Ivan Vujević – predstavnik studenata u statusu promatrača

NADZORNI ODBOR
Akademik prof. dr. sc. Goran Durn - predsjednik (RGNF)
Josip Bubnić, dipl. ing. geol. - član (INA)
Prof. dr. sc. Tatjana Vlahović - članica (HPM)
Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse - zamjenica člana (HGI)
Zrinka Grganić Vrdoljak, dipl. ing. geol. - zamjenica člana (Klesarstvo Suhozid d.o.o.)

SUD ČASTI
Dr. sc. Koraljka Bakrač - predsjednica (HGI)
Prof. dr. sc. Darko Tibljaš - član (PMF)
Prof. dr. sc. Sanja Kapelj - članica (GFV)
Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović - zamjenik člana (RGNF)
Augustin Krešić, dipl. ing. geol. - zamjenik člana (INA)

LIKVIDATOR DRUŠTVA
Dr. sc. Marija Bošnjak, HPM

 
Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2020. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr