HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za zaštitu geološke baštine
Studentski odsjek

 

O nama


Hrvatsko geološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geologe, te osobe koje se zanimaju za geologiju, kao i institucije iz područja geoloških znanosti.

Cilj i svrha djelovanja društva je promicanje djelatnosti geologa i razvoj geologije kao znanstvenog područja. Osobiti zadaci društva su unapređivanje stručnog i znanstvenog rada u geološkoj struci, razvijanje geologije, širenje geološkog znanja te stručno i znanstveno usavršavanje članova.

Rad društva ogleda se u organizaciji i održavanju javnih znanstvenih skupova, stručnih sastanaka, tribina, objavljivanje znanstvenih radova članova društva kako u domaćoj tako i u inozemnoj literaturi.

Etički kodeks
Statut HGD-a


U skladu s navedenim ciljevima Društvo:
 • organizira stručni rad i geološka znanstvena istraživanja;
 • organizira i okuplja one koji se bave problemima na području geologije i srodnih znanosti;
 • podiže stručnu razinu članova te potiče njihov znanstveni rad i brine se o trajnom obrazovanju geologa;
 • u svojim povremenim i trajnim izdanjima tiska stručna i znanstvena djela s područja geologije;
 • organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka;
 • prati razvoj i položaj geologije u obrazovanju;
 • održava veze i surađuje sa srodnim društvima;
 • zalaže se za otvorenost stručnog i znanstvenog rada;
 • organizira stručne sastanke, skupove, kongrese i stručna putovanja;
 • popularizira geologiju;
 • predlaže osobe, ustanove i znanstvena djela za javna priznanja;
 • razvija profesionalnu odgovornost i etiku u geološkoj struci.

UPRAVNI ODBOR

Lilit Cota, dipl. ing. geol. (predsjednica), INA d.d. 
lilit.cota@ina.hr

Prof. dr. sc. Igor Vlahović (potpredsjednik), RGNF 
igor.vlahovic@oblak.rgn.hr

Dr. sc. Morana Hernitz Kučenjak (tajnica), INA d.d. 
morana.hernitz-kucenjak@ina.hr


Josip Bubnić, dipl. ing. (član), INA d.d.
Dr. sc.Staša Borović, (članica), HGI
Dr. sc. Lidija Galović, (članica), HGI
Prof. dr. sc. Marijan Kovačić (član), PMF
Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter (član), PMF
Dražen Japundžić, dipl. ing. geol. (član), HPM
Prof. dr. sc. Ivan Sondi (član), RGNF


NADZORNI ODBOR

Izv. prof. dr. sc. Josip Halamić (predsjednik), HGI

Izv. prof. dr. sc. Jasenka Sremac  (članica), PMF

Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić (članica), RGNF

Mr. sc. Ana Mišević, dipl. ing. (zamjena), INA

Marija Bošnjak, dipl. ing. (zamjena), HPM

 

SUD ČASTI

Akademik prof. dr. sc. Mladen Juračić (predsjednik), PMF

Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić (član), RGNF

Dr. sc. Tvrtko Korbar (član), HGI

Marica Balen, dipl. ing. (zamjena), INA

Dr. sc. Radovan Avanić  (zamjena), HGI


"THE 7TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE NEOGENE FROM THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE"
; 28-31 May 2016 (Velika, Croatia)
www.7ncsee2017.com
--------------STUDENTSKI DANI GEOLOGIJE

skup studenata geoloških usmjerenja

5. i 6. svibnja 2017., Zagreb


Vaši prijedlozi i sugestijePostani član HGD-a!


Burza rada


 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku
 
Neuronski alati u geologiji
Ležišta ugljikovodika

Tomislav Malvić, Marko Cvetković

HGD 1951. - 2017. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr