HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju


Voditelj odsjeka:
Lara Wacha
Email: lwacha@hgi-cgs.hr

Tajnik:
Duje Kukoč
Email: dkukoc@hgi-cgs.hr


Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju djeluje unutar Hrvatskoga geološkog društva od 1977. godine pod imenom Odsjek za sedimentologiju ili Sedimentološki odsjek. Prvi voditelj odsjeka bio je prof. Ljubomir Babić. Svake 2 ili 4 godine novi voditelji birani su iz redova istaknutih hrvatskih sedimentologa i aktivnih članova Društva. Ratnih '90-ih godina došlo je do zamrzavanja aktivnosti pa je do ponovnog redovitog sastajanja članova Odsjeka i obnavljanja aktivnosti došlo 2001. godine. Od 2009. godine Odsjek djeluje pod sadašnjim imenom – Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju.

Kako je naš prof. Tišljar (2004) napisao „Sedimentologija je kompleksna geološka znanstvena disciplina čiji je zadatak istraživanje ukupne problematike sedimenata i sedimentnih stijena: od proučavanja mehanizama i uvjeta taloženja, teksturno-strukturnih, petroloških, litofacijesnih, biofacijesnih, kemijskih, geokemijskih, paleontoloških, litostratigrafskih i stratigrafskih, pa do sekvencijalno stratigrafskih, paleogeografskih i ekoloških odlika sedimenata i sedimentnih stijena.“ Vezano uz to, stratigrafija je grana geologije koja se bavi proučavanjem samih naslaga odnosno samih slojeva (lat. strata) i razvrstava ih prema njihovom redoslijedu nastajanja. Stoga, većina članova Odsjeka su sedimentološki i stratigrafski znalci iz raznih institucija, što znanstvenih što privrednih. Nađe se i pokoji stratigrafski entuzijast!

U okviru Odsjeka članovi održavaju sastanke, promoviraju sedimentologiju i statigrafiju, sudjeluju u pripremi predavanja i ekskurzija, organizaciji kongresa, radionica i projekata.

 

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr