HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju


Voditelj odsjeka:
Prof. dr.sc. Marijan Kovačić

Email: mkovacic@geol.pmf.hr


Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju djeluje unutar Hrvatskoga geološkog društva od 1977. godine pod imenom Odsjek za sedimentologiju ili Sedimentološki odsjek. Prvi voditelj odsjeka bio je prof. Ljubomir Babić. Svake 2 ili 4 godine novi voditelji birani su iz redova istaknutih hrvatskih sedimentologa i aktivnih članova društva (*). Ratnih '90-ih godina došlo je do zamrzavanja aktivnosti pa je do ponovnog redovitog sastajanja članova Odsjeka i obnavljanja aktivnosti došlo 2001. godine. Od 2009. godine Odsjek djeluje pod sadašnjim imenom.

Najveći broj članova odsjeka zaposlen je u institucijama koje se bave istraživačkom ili obrazovnom djelatnošću koja uključuje sedimentologiju i stratigrafiju (INA industrija nafte d.d., Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Hrvatski geološki institut i dr.) Sedimentologijaje grana geologije kojaproučava postanak sedimentnih stijena, a Stratigrafijaproučava genetski povezane cjeline sedimentnih i s njima udruženih stijena koje se međusobno koreliraju (uspoređuju), kako bi se definirali njihovi primarni odnosi u nekom prostoru (podzemlju).

U okviru Odsjeka članovi održavaju sastanke prema potrebi, sudjeluju u pripremi predavanja i ekskurzija u okviru HGD-a te pripremi kongresa, radionica i projekata.

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2019. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr