HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za inženjersku geologiju


Voditelj Odsjeka:

Ivan Kosović, dipl.ing.geol.

Hrvatski geološki institut

Email: ivan.kosovic@hgi-cgs.hr  

Tajnica Odsjeka:

Doc.dr.sc. Lovorka Librić

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

E-mail: llibric@grad.hr


Odsjek za inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog društva okuplja znanstvenike i stručnjake iz podrućja inženjerske geologije, odnosno primijenjene geologije. U radu Odsjeka za inženjersku geologiju sudjeluje 26 aktivnih članova koji su ujedno i članovi Hrvatske nacionalne grupe međunarodnog društva IAEG (Internacional Association for Engineering Geology and Environment).

Najveći dio članova Odsjeka čine zaposlenici Hrvatskog geološkog instituta, Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju, potom slijede Sveučilište u Zagrebu sa Rudarsko-geološko-naftnim i Građevinskim fakultetom u Zagrebu te Geotehniđkim fakultetom u Varaždinu, zatim slijedi Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci te zaposlenici cijelog niza privatnih tvrtki koji se bave inženjerskogeološkim i geotehničkim istraživanjima.

Osim u stručnom radu članovi Odsjeka daju veliki doprinos i znanstvenom radu publiciranjem znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima iz područja geološkog inženjerstva, te aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim kongresima i radionicama. Nekoliko članova Odsjeka su voditelji međunarodnih znanstvenih projekata koji su sufinancirani iz fondova EU te istraživačkih projekata koji su financirani od strane HRZZ-a. Jedan od ciljeva Odsjeka je uspostavljanje kontakata i suradnja sa srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu te aktivno sudjelovanje u popularizaciji inženjerske geologije u Hrvatskoj.


Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr