HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za hidrogeologiju


Voditeljica odsjeka:
dr. sc. Tamara Marković
Hrvatski geološki institut
Milana Sachsa 2
HR-10000 Zagreb
e-mail: tmarkovic@hgi-cgs.hr
Tajnica odsjeka:

Igor Karlović
Hrvatski geološki institut
Milana Sachsa 2
HR-10000 Zagreb
e-mail: ikarlovic@hgi-cgs.hr

 


 O ODSJEKU


Odsjek za hidrogeologiju Hrvatskoga geološkog društva okuplja stručnjake iz različitih obrazovnih i istraživačkih ustanova i poslovnih organizacija, kojima je zajednički cilj promicanje iskustava te novih dostignuća i spoznaja na području hidrogeologije. Posljednjih je godina u fokusu rada odsjeka bila organizacija predavanja iz različitih područja hidrogeologije te povezivanje i održavanje kontakata s međunarodnim stručnjacima i organizacijama. U okviru odsjeka djeluje i Nacionalna grupa Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).

IAH je osnovan 1956. a tijekom godina je, zahvaljujuči stalno rastučem značaju podzemne vode u svjetskoj vodoopskrbnoj problematici, okupio više od 4000 članova iz više od 147 zemalja. Hrvatska nacionalna grupa je utemeljena 1993. godine i od samog je početaka jedna od brojčano zapaženijih nacionalnih grupa u tom međunarodnom udruženju. članovi su većinom zaposlenici Hrvatskog geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Geotehniškog fakulteta Varaždin, a u manjoj mjeri i drugih ustanova i poslovnih subjekata (Prirodoslovni muzej, Hrvatske vode, Građevinski fakultet u Rijeci i Splitu, manja privatna poduzeća koja se bave vodoopskrbnom problematikom). Trenutno broji 35 člana a zbog različitih znanstvenih i stručnih interesa u svom članstvu okuplja i stručnjake koji nisu članovi HGD-a.

Nacionalna grupa u 2017. godini zajedno s Hrvatskim geološkim institutom organizira 44. kongres Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH) "Groundwater Heritage and Sustainability" koji će se održati od 25. do 29. rujna 2017. godine u Dubrovniku http://iah2017.org. U radu kongresa će sudjelovati znanstvenici i stručnjaci iz cijelog svijeta će u okviru sljedečih kongresnih tema: 1. Baština podzemnih voda – neprocjenjiva vrijednost za sadašnje i buduće generacije; 2. Modeliranje podzemnih voda; 3. Motrenje podzemnih voda – novi pristupi; 4. Podzemna voda u krškim terenima; 5. Podzemna voda i eko sustavi; 6. Hidro potencijal i geotermalna energija; 7. Održivo upravljanje podzemnim vodama; 8. Mineralne vode i zdravlje; 9. Hidrogeologija otoka i obalnog područja prezentirati svoja i razmijeniti svoja najnovija znanstvena i stručna postignuća iz područja geološkog inženjerstva, okoliša i upravljanja prirodnim resursima.

Vijeće:

  • Dr. sc. Željko Duić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Hrvoje Meaški, Geotehniđki fakultet Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, Hrvatski geološki institut
  • Želimir Pekaš, dipl. ing. geol., Hrvatske vode

GLAVNI CILJEVI

  • Okupiti stručnjake iz različitih obrazovnih i istraživačkih ustanova te poslovnih organizacija s ciljem razmjene iskustava te promicanja novih dostignuća i spoznaja na području hidrogeologije u Hrvatskoj
  • Povezati domaće stručnjake sa stručnjacima iz inozemstva s ciljem razmjene iskustava te promicanja novih dostignuća i spoznaja na području hidrogeologije
  • Organizirati predavanja, ekskurzije i seminare

VANJSKE POVEZNICEInstitucije:
Hrvatske vode http://voda.hr
Hrvatski geološki institut www.hgi-cgs.hr
Rudarsko – geološko – naftni fakultet (Zagreb) www.rgn.hr
USGS http://www.usgs.gov/


Međunarodne udruge:
International Association of Hydrogeologist http://iah.org/
International Water Association http://www.iwahq.org/1nb/home.html
American Geophysical Union http://sites.agu.org/


Domaće udruge:
Hrvatsko hidrološko društvo http://www.hhd.hr/
Hrvatsko društvo za zaštitu voda http://www.hdzv.hr/


Časopisi
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0

Besplatni software
http://water.usgs.gov/software/lists/alphabetical

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr