HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za gline


Voditeljica odsjeka:
Dr. sc. Nikolina Ilijanić
Hrvatski geološki institut


Email: nikolina.ilijanic@hgi-cgs.hr

Tajnica odsjeka:

Jasmina Martinčević Lazar

Hrvatski geološki institut

Email: jmartincevic@hgi-cgs.hr

 


O ODSJEKU


Odsjek za gline HGD-a / Hrvatska grupa za gline je udruženje unutar Hrvatskog geološkog društva koje okuplja istraživače i stručnjake koji se zanimaju za gline i minerale glina. Hrvatska grupa za gline osnovana je u Zagrebu 13. listopada 1999. godine, dok se tek od 18. travnja 2001. njena aktivnost odvija unutar HGD-a, osnivanjem Odsjeka za gline HGD-a. Od osnivanja do 2004. god. predsjednik grupe odnosno odsjeka bio je prof. Dragutin Slovenec, a tajnik prof. Goran Durn.

Od 2004. do 2008. god. dužnost predsjednika obnašao je prof. Goran Durn, a tajnik je bio prof. Darko Tibljaš. Od 2008. do 2012. god. dužnost predsjednika preuzeo je prof. Darko Tibljaš, a tajnica je bila prof. Marta Mileusnić. Od 2012. do 2016. god. predsjednica je bila prof. Marta Mileusnić, a tajnica dr. sc. Anita Grizelj, a od 2016. do 2020. god. predsjednica je bila dr. sc. Anita Grizelj, a tajnica dr. sc. Nikolina Ilijanić. Trenutno je na predsjedničkoj dužnosti dr. sc. Nikolina Ilijanić, dok je tajnica Jasmina Martinčević Lazar, dipl. ing. geol.

Odsjek je član Asocijacije europskih grupa za gline (ECGA - European Clay Groups Association) i Internacionalne asocijacije za istraživanje glina  (AIPEA - Association Internationale pour l'Étude des Argiles), te predstavnici Odsjeka sudjeluju u radu tih grupa. članovi Odsjeka redovito sudjeluju na znanstvenim skupovima s tematikom minerala glina, te su uključeni u njihovu organizaciju (MECC – Middle European Clay Group, Euroclay, ICC – International Clay Conference).

Odsjek za gline trenutno ima 13 aktivnih, te 11 pasivnih članova.


GLAVNI CILJEVI


Glavni cilj Odsjeka jest promicanje istraživanja minerala glina u Hrvatskoj, kao važnog aspekta geoloških istraživanja u raznim područjima, od provenijencije u magmatskim i metamorfnim stijenama do kvartarnih sedimenata (morskih/jezerskih sed./lesa/paleotla i tla), istraživanja bentonita i zeolita. U tu svrhu, članovi redovito održavaju predavanja o znanstvenom i stručnom radu i o novim metodama analize minerala glina.

Glavni zadatak Odsjeka jest uspostavljanje i održavanje suradnje s kolegama iz ostalih europskih grupa za gline te poticanje suradnje znanstvenika i privrednih institucija zainteresiranih za primjenu njihovih istraživanja. Također se članovi Odsjeka potiču na objavljivanje znanstvenih radova u časopisima specijaliziranim za minerale glina (Clay minerals, Clays and clay minerals, Applied Clay Science).OBAVIJESTI


AIPEA Newsletter


AIPEA Newsletter br. 53, izvješće za 2020. godinu.

AIPEA Newsletter 53ODSJEK ZA GLINE HGD-A / HRVATSKA GRUPA ZA GLINE
Izvješće o radu u 2020. godini
Izvješće odsjeka za gline - 2020AIPEA Newsletter


AIPEA Newsletter br. 52, izvješće za 2019. godinu.

AIPEA Newsletter 52AIPEA Newsletter


AIPEA Newsletter br. 51, izvješće za 2018. godinu.

AIPEA Newsletter 51Darko Tibljaš izabran za novog tajnika ECGA (2019-2023)

Tijekom „Euroclay“ konferencije održane u Parizu u Francuskoj početkom srpnja 2019. godine (1.-5.07.2019), organiziran je sastanak predstavnika članica Udruge Europskih grupe za gline (ECGA, European Clay Group Association) na kojem je izabran novi predsjednik ECGA-e Saverio Fiore iz Italije, te novi  tajnik Darko Tibljaš iz Hrvatske grupe za gline. Oni će voditi ECGA u periodu od 2019. do 2023. godine.

Izglasan je također domaćin sljedeće Euroclay konferencije 2023. godine – Moskva, Rusija, koju će organizirati Ruska grupa za gline. Izbor Darka Tibljaša je priznanje njemu osobno, ali je ujedno i veliko priznanje cijeloj našoj grupi i zahvala za rad unutar Srednjoeuropske grupe za gline (MECC) u sklopu koje smo bili organizatori dvije MECC konferencije, 3. koja je 2006. godine odrđana u Opatiji i 9. odrđane 2018. godine u Zagrebu.


9. MECC konferencija (Mid European Clay Conference) u Zagrebu

Izvješće
Conference Book


Međunarodna znanstvena konferencija 9th Mid-European Clay Conference (MECC 2018) održala se od u Zagrebu od 17. do 21. rujna 2018. godine. MECC konferencije odnosno skupovi srednjoeuropskih grupa za gline održavaju se svake dvije godine u organizaciji jedne od žlanica nacionalnih grupa za gline (Češke, Njemačke-Austrije-Švicarske-DTTG grupa, Hrvatske, Mađarske, Poljske i Slovačke). Prethodna MECC konferencija u Hrvatskoj održana je prije 12 godina u Opatiji (2006. godine), dok se ovogodišnja konferencija održavala u Zagrebu u hotelu Dubrovnik. Suorganizatori skupa u Zagrebu bili su: Hrvatsko geološko društvo, Hrvatski geološki institut, Prirodoslovno-matematički fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik znanstvenog odbora bio je Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, a organizacijskog odbora dr. sc. Anita Grizelj. članovi znanstvenog i organizacijskog odbora uz čelnike nacionalnih srednjoeuropskih grupa za gline bili su uglavnom članovi Odsjeka za gline HGD-a. Konferencija je organizirana uz tehničku pomoć agencije Spektar putovanja d.o.o. i sedmoro studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.  Konferencija je najvećim dijelom financirana iz kotizacija sudionika, a manjim djelom iz potpora: Zaklade HAZU, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Turističke zajednice grada Zagreba, Hrvatskog geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Prirodoslovno matematičkog fakulteta i Muzeja krapinskih neandertalaca, te uz sponzorstvo Renacona d.o.o. zastupnika tvrtke Panalytical uređaja za područje Hrvatske, Slovenije i BIH.

Na konferenciji su održana ćetiri pozvana predavanja, a predavači su bili: Branimir Šegvić (SAD), Katja Emmerich (Njemačka), Pilar Aranda (Španjolska) i Ana Petkovšek (Slovenija). U sklopu konferencije održana su predavanja: George Brown Lecture  i Gerhard Lagaly Award Lecture. George Brown Lecture  i Gerhard Lagaly Award Lecture su nagrade najboljim istraživačima iz područja  minerala glina koje dodjeljuju CMS (grupa za gline Velike Britanije i Irske), odnosno DTTG (grupa za gline Njemačke, Austrije i Švicarske). Svećana večera organizirana je u srijedu u restoranu Vinodol, a prije toga zainteresirani sudionici kongresa sudjelovali su u turističkom razgledavanju grada Zagreba. U četvrtak 20. rujna u sklopu konferencije održana je završna radionica HRZZ projekta NanoMin. Tijekom konferencije organizirano je ocjenjivanje studenata za  najbolje usmeno izlaganje i u obliku postera , te su nagrađeni najbolji pojedinci: Lander Frederickx iz Belgije i Wolfgang Lieske  iz Njemačke. Radne sastanke odrčali su čelnici MECC grupe, kao i DTTG grupe.

Svih dana konferencije predavanja su bila odlično posjećena što govori u prilog o kvaliteti održanih predavanja. Najistaknutiji časopisi iz područja minerala glina: Applied Clay Science, Clay Minerals i Clay and Clay Minerals posvetili su posebna izdanja konferenciji u Zagrebu.

U sklopu konferencije organizirana je i jednodnevna post-kongresna stručna ekskurzija u Hrvatsko Zagorje koju su vodili Radovan Avanić, Marta Mileusnić, Jurica Sabol i Darko Tibljaš.

Poljska grupa za gline prihvatila je organizaciju sljedeće 10. jubilarne MECC konferencije koja će se održati u Kliczkowu u Poljskoj 2020. godine.


   
 
   


Nadolazeće konferencije


2020

36th International Geological Congress, 2.-8.03., New Delhi, Indija
http://www.36igc.org/

Goldschmidt 2020, 21.-26.06., Honolulu, Hawaii
https://goldschmidt.info/2020/index

Eurosoil 2020, 24.-28.08., Geneve, Švicarska
http://www.eurosoil2020.com


10th Mid-European Clay Conference (MECC 2020), 13.-17.09., Kliczkow, Poljska
-----------------------------------------------
Odgo�en MECC 2020
Obavještavamo vas da će sljedeća konferencija MECC 2020 koja se trebala održati sredinom rujna 2020. godine u Poljskoj, biti odgođena za 2 godine, odnosno za 2022. godinu. Organizacijski odbor MECC-a 2020 je donio takvu odluku na temelju pandemije virusa COVID-19, nakon konzultacija s članovima Europskih grupa za gline. Odgoda od 2 godine donesena je kako se konferencija ne bi preklopila s kongresom International Clay Conference u Istanbulu, Turska, koji će se održati 12-16. srpnja 2021.

Obavijest možete vidjeti na web stranici konferencije MECC 2020: https://mecc20.pl/.

-----------------------------------------------


2021

17th INTERNATIONAL CLAY CONFERENCE – ICC 2021, 12.-16.07.2021., Istanbul, Turska
https://icc.aipea.org/information/


2022

23rd General Meeting of the International Mineralogical Association, IMA 17.-22.07.2022, Lyon, Francuska
http://www.ima2022.fr/


2023

EUROCLAY, Moskva, Rusija

 


Članovi


Popis žlanovaFoto Galerija


   
   
   
   
   
 


Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr