HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Geofizički odjsekVoditeljica odsjeka:

Nataša Nastasić
E-mail: natasa.nastasic@ina.hr

Tajnica odsjeka:

Marina Mužina
E-mail: marina.muzina@ina.hr


Geofizički odsjek osnovan je 1. srpnja 1996. godine. Članovi odsjeka uglavnom su djelatnici i bivši djelatnici INA-Naftaplina koji su svojim radom ili prijašnjim djelovanjem direktno uključeni u geofizičke metode.

Programom rada Odsjeka zacrtano je da se pored promicanja geofizičkih metoda putem predavanja i eskurzija, radi i na upoznavanju s novim tehnologijama i informatičkim dostignućima koja se primjenjuju u geoznanostima, te usvajanju stručne terminologije.

Isto tako namjera je da se uspostave kontakti i razmjena sa srodnim društvima u svijetu, a u zemlji, da se radi na povećanju članstva i u onim sredinama koje nisu izravno uključene u naftni posao.Popis članova
Iz aktivnosti odsjeka
Neki geofizički pojmovi 
O Andriji Mohorovičiću 
STUDENTSKI DANI GEOLOGIJE

skup studenata geoloških usmjerenja

3. - 5. SVIBNJA 2018.
TEMA: UNUTRAŠNJI DINARIDI I PANONSKI BAZEN


"THE 7TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE NEOGENE FROM THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE"
; 28-31 May 2016 (Velika, Croatia)
www.7ncsee2017.comVaši prijedlozi i sugestijePostani član HGD-a!


Burza rada


 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2018. Hrvatsko geološko društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr