HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za popularizaciju geologije i geoba�tinu

<< Povratak na prethodnu stranicu

Obavijesti


Aktivnosti Odsjeka su tijekom 2013. godine bile usmjerene na promociju geologije u osnovnim i srednjim školama i bile su izuzetno uspješne. Najzna�ajnije akcije su bile:

  • Pilot projekt: Interaktivna izlo�ba ''Upoznaj Zemlju, zaviri u mikroskop!''
  • Predstavljanje Izlo�be na HTV1 i HTV2
  • sudjelovanje na Znanstvenom pikniku
  • suorganizatorstvo ekskurzije HGD-a ''Blato i zlato Slavonije 2013. – Dunavom uzvodno''
  • Pilot projekt – "Kako organizirati gostovanje Izlo�be van Grada Zagreba i Zagreba�ke �upanije?"
  • Predstavljanje Izlo�be na Zrinjevcu u sklopu Dana gradske �etvrti Donji Grad
  • Apliciranje za projekt MZOS koji bi financijski podr�ao Izlo�bu (u Zagrebu i van njega)
  • Dobivanje suglasnosti MZOS da ravnateljima OŠ i SŠ ponudimo Izlo�bu (Uputnica)
  • Prijava projekta ''Upoznaj Zemlju, zaviri u mikroskop!'' na Natje�aj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru�ju izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013./2014. MZOS-a
  • U dogovoru s 20 ravnatelja, Izlo�ba je u njihovim kurikulumima za šk.god. 2013/14.

Svaki volonter je svojim talentima i osobnoš�u doprinijeo aktivnostima Odsjeka za zaštitu geološke baštine i svima od srca zahvaljujemo!


 

Volonteri – �lanovi HGD-a u akcijama Odsjeka u 2013. godini

O izlo�bi ''Upoznaj Zemlju, zaviri u mikroskop!'' 2013.

O izlo�bi ''Upoznaj Zemlju, zaviri u mikroskop!'' 2013.

Izlo�ba ''Upoznaj Zemlju, zaviri u mikroskop!'' u OŠ Ante Star�evi�a, Viljevo

Izlo�ba ''Upoznaj Zemlju, zaviri u mikroskop!'' na Danu gradske
�etvrti Donji Grad 2013.

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr