HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za zaštitu geološke baštine

<< Povratak na prethodnu stranicu

O odsjeku


Pojedini članovi Hrvatskog geološkog društva spoznali su kroz svoj znanstveni i stručni rad da se u Hrvatskoj nedovoljno pažnje pridaje geološkoj baštini, te da ju je potrebno odgovarajuće zaštititi u sklopu ostalih sastavnica okoliša.  Stoga je na sastanku održanom 21. veljače 1997. u Zagrebu osnovan Odsjek za zaštitu geološke baštine. Dr. sc. Ljerka Marjanac vodila je Odsjek u periodu od osnivanja Odsjeka do 2004. godine. Započela je niz georadionica za djecu, ekskurzija na otok Rab, predstavljanje rada Hrvatskog geološkog društva na jesenskom Zagrebačkom velesajmu te aktivno sudjelovanje u ProGEO međunarodnoj organizaciji za zaštitu geološke baštine.
U periodu od rujna 2004. do ožujka 2006. voditelj odsjeka bio je Goran Radonić. U tom periodu najznažajnija aktivnost je bila pristupanje Parka prirode Papuk "Asocijaciji europskih geoparkova" i sudjelovanje na 3. Hrvatskom geološkom kongresu u Opatiji u segmentu tematike vezane za zaštitu geološke baštine.

U ožujku 2006. za novu voditeljicu odsjeka izabrana je Jadranka Matić, koja ga je vodila do izborne skupštine krajem 2012. Tijekom tog razdoblja preventivno je zaštičen Gorjanovičev praporni profil u Vukovaru http://www.zastita-prirode.hr/Novosti-i-dogadanja/Geoloski-lokalitet-Gorjanovicev-praporni-profil-u-Vukovaru-stavljen-pod-preventivnu-zastitu, a trajno su zaštičene Vrgoraške kamene kugle http://www.zastita-prirode.hr/Novosti-i-dogadanja/Kamene-kugle-proglasene-zasticenom-prirodnom-vrijednoscu .

Od prosinca 2012. g. do prosinca 2015.g. Odsjek je vodila dr.sc. Lidija Galović (HGI), uz tajnicu Mariju Bošnjak (HPM), koje su osmislile projekt aktivne popularizacije geologije u osnovnim i srednjim školama, ali i na raznim znanstvenim manifestacijama. Projekt nosi naziv Upoznaj Zemlju – zaviri u mikroskop! a kao dio kurikuluma odobren je od Agencije za odgoj i obrazovanje od 2013. g. Projekt se aktivno odvija već četiri godine za redom, uz volonterski rad geologa iz svih hrvatskih institucija.

Članovi Odsjeka svojom aktivnošću žele pridonositi ostvarenju učinkovite zaštite geološke baštine i njenom promoviranju u javnosti, te ostvarenju ciljeva koji su zacrtani i Zakonom o zaštiti prirode, kojim je utvrđeno što je geološka baština, kako ju zaštititi i štititi. Donio ga je Hrvatski sabor na sjednici 21. lipnja 2013, a proglasio predsjednik RH 24. veljače 2013. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html.
Kronologija zaštite lokaliteta prikazana je na slici 2.
Slika 2: Kronologija zaštite geolokaliteta od 1948 do 2013. godine (DZZP, 2012).
Zaštičeni lokaliteti na dan 12.11.2013.
Izvor podataka: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode-Upisnik zaštičenih područja i baza podataka Državnog zavoda za zaštitu prirode.


 


 

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr